Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
 Стопанска академия "Д.А.Ценов" Реферат на тема: Customer Relationship Management (CRM) Systems Същност,задачи и функции Изготвил: Дияна Иванова Йоткова Факултетен №: 095480 Група: 49 Специалност: МИО Терминът Customer Relationship Management или CRM e познат в бизнеса като "управление на взаимоотношенията с клиенти" . Той се отнася до процесите в една компания, свързани с управление на контактите с нейните клиенти. Софтуер от тип CRM се използва, за да подпомага тези процеси и съхранява детайл

Категория на документа: Документи по Информатика
ЗАДАЧА Автоматизирана система за обслужване на фирма за топлофикация - подсистема "Личен състав". АНАЛИЗ НА ЗАДАЧАТА Преприятие Топлофикация рагистрира и поддържа информация за всики свои абонати и определя месечната сума за плащане на изразходваното количество топлинна енергия от абонатите. При необходимост от поставяне на нов топломер, абонатът подава молба по образец в деловоството на Електроснабдяване, за да бъде регистриран в системата. Молбата се предава на всички звена включени в процеса

Категория на документа: Документи по Информатика
 I ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО За обработка, анализ, съхранение и документиране на огромните по обем информационни масиви, характерни за медицината е необходимо въвеждането на мощни информационно-преработващи средства в организационно-управленската, научноизследователската и клиничната дейност. Такива средства са съвременните комплексни компютърни системи, снабдени с разнообразни периферни устройства за преобразуване на информация от един вид в друг и свързани пом

Категория на документа: Документи по Информатика
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА" по Проектиране на системи за автоматизирана обработка на информацията Специалност Информатика, ІІІ курс, 46 група На тема: Реализиране на покупко-продажна дейност в магазин за електроуреди Изготвили: Ръководител: Арзу Рахимова ф.н.3591 доц. д-р Пенка Пенева Мария Петрова ф.н.3627 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА" СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Обща характеристика на обектa. 2. Цел,предназначение и обхват на систематa. 3. Диаграмите на

Категория на документа: Документи по Информатика
Икономически университет Разработил: Проверил: гр. Варна 2012 Задание 3 - Абонамент на вестници "Преса" ООД предлага абонамент за вестници на територията на гр. Варна. Абонаментите могат да се сключат по Интернет чрез фирмения сайт или в офиса на компанията. Част от предлаганите абонаменти са показани в таблица "Издания" . В зависимост от срока, начина на сключване (по Интернет или в офиса) и поредността на абонамента, "Преса" ООД предлага различни отстъпки, които са представени в таблица "Отст

Яндекс.Метрика
92 92 100 100