Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
Икономически Университет – гр. Варна ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ Специалност - СК Разработена в среда Microsoft Word 2003 ТЕМА: Икономическо развитие на “Як Цедрус” Изготвил: Проверил: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX проф. XXXXXX Спец. “XX” Фак. №XXX XXXX год. гр.Варна I. Описание и обща информация за инвестиционния проект. 1. Основните моменти в този проект са:  Внос, монтаж и пускане в експлоатация в България, на първата специализирана за производство на този вид продукти, машина от Италия!

Категория на документа: Документи по Информатика
Лекции по операционни системи 1. Функции и структура на операционните системи. Една компютърна система има слоеста структура. Смисълът е, че всеки слой осигурява функции или операции чрез които този слой комуникира с по-горния слой. Най-общата схема на една компютърна система е следната: командни интерпретатори обслужващи програми програми на системния администратор системи за програмиране ОС – ядро хардуер Хардуерът осигурява машинни команди за управление на системата. Неудобното при тези коман

Категория на документа: Документи по Информатика
Глава 0: Начало При самостоятелно запознаване с езика С++ естествено възникват два въпроса: 1. Какво представлява една С++ програма? Как се пише? 2. Веднъж написана, как може да бъде изпълнена? Тази глава описва основните знания и действия, необходими за получаването на изпълнима програма от изходен код на С++. 0.1. Решаване на проблеми Програмите най-често се пишат в отговор на проблеми или задачи, които трябва да бъдат решени. Нека да разгледаме един пример. Магазин за книги въвежда във файл з

Категория на документа: Документи по Информатика
ЛЕКЦИЯ 1 СВЪРЗВАНЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ  Съхраняване на линията за връзка  Работа с диалоговия прозорец Data Link Properties  Контрол на свързването  Прилагане на съглашение при свързването и настройка на параметрите  Използване на транзакции с включване в съглашението  Превключване на отворена връзка към друга БД  Свързване с текстов файл ВЪВЕДЕНИЕ Ще разгледаме начини за връзка с всевъзможни източници на данни с помощта на средствата на ADO.NET, проблеми на сигурността, включващо съхран

Категория на документа: Документи по Информатика
1.2.1 Градивни единици в езика С++ Когато се пише текст на определен програмен език трябва да се знаят символите, които се използват, за да се изградят ключовите думи в езика и синтаксиса за изграждане на смислени езикови изрази. Трябва да се знае т.нар. символен запас на езика. В езика С++ на разположение са следните символи с чиято помощ се изграждат езиковите конструкции: Символи Основните символи образуват азбуката на езика и могат да бъдат разделени на в следните категории: <Букви> ::= A |

Яндекс.Метрика
92 92 100 100