Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
 Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса Задаване име на обекта - атрибут NAME Всеки обект притежава име, чрез което се обръщаме към него. То се задава с атрибута Name. Името трябва да бъде уникално за всеки обект върху формата и да говори за неговото предназначение. Когато създадем обект, VisualBasic автоматично му дава служебно име по подразбиране, например Label1. Името на обекта никога не се появява на екрана. Добре е да не използваме имена по подразбираме, а да зададем свои. Именат

Категория на документа: Документи по Информатика
Ръководство за проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение Това ръководство съдържа информация която ще Ви помогне при проектирането на вашата система за видеонаблюдение, при избирането на продуктите и компонентите за видеонаблюдение който най-добре отговарят на Вашите изисквания за система за видеонаблюдение. Ще разберете как и по какъв начин можете да оптимизирате инсталацията на система за видеонаблюдение които ще ви спести време и пари. Има много неща които трябва да се вземат пр

Категория на документа: Документи по Информатика
 Курсова Работа На Тема Клиенти и Доставчици на Фирма "Агенция Дамакра" ООД Разработил: Кристина Димитрова Специалност: Стопанско Управление Фак.№ СУЗ 1264 1. Увод "Агенция Дамакра" е сред водещите фирми в България в сектора на бързооборотните хранителни продукти. Основната цел на дружеството е да осигурява първокачествени продукти и услуги на клиентите и крайните потребили, да гради и развива мотивиран, висококвалифициран и усмихнат екип, като с това допринася за развитието на българската икон

Категория на документа: Документи по Информатика
Основно съдържанието на секцията остава невидимо за посетителите на страницата 1.Между Е самият HTML код; 2.Между Е заглавието;

Това е заглавие с размер 4

3. 4. Отделят се една от

Категория на документа: Документи по Информатика
Икономически университет - Варна Финансово - счетоводен факултет КУРСОВА РАБОТА ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ТЕМА: ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Изготвил: Проверил: Курс: Гр. Ф.№ Специалност: СЪДЪРЖАНИЕ: I. Същност на процеса: 1. Таблица за дължимите социални осигуровки за 2013 г : * От работодателя; * От работника. 2. Документи свързани с осигуряването: * Декларация образец 1; * Декларация образец 6. II. Методология на отчитането. III. Счетоводно отчитане в ПП МACS - примерна задач

Яндекс.Метрика
92 92 100 100