Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
 Предмет и методология на икономическата теория Курсова работа по Информатика Граница на производствените възможности За да се илюстрират проблемите на оскъдността, избора, алтернативните разходи и ефективността, в икономическата теория се използва понятието граница на производствените възможности (PPF[1]). Това понятие широко се използва в икономическия анализ за оценяване на очакваните резултати от употребата на ресурсите на фирмено равнище или на равнище на националната икономика. Границата

Категория на документа: Документи по Информатика
Изпитна тема 2: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8086 План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер, системни ресурси на дънната платка. Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции за обмен на данни. Относително и индексно адресиране. Характеристики на RAM паметта, видове, м

Категория на документа: Документи по Информатика
Глава 1. Модел на заявките в интернет Разделът Модел на заявките в Интернет дава знания за протоколите на обмен в Интернет и за основни понятия в Java сигурност. В този раздел учениците получават необходимите теоритични познания за Java, входно-изходни потоци и управлението им при работа със системните устройства за въвеждане и извеждане на информация, с файлове, и с отдалечени системи. Тама1. Протоколи за обмен Не можем да започнем един практически курс по разработка на Интернет приложения, бе

Категория на документа: Документи по Информатика
 Изготвил Проверил:ас.Д. Иванов Специалност фак.№ Задочно обучение I курс В А Р И А Н Т 10 Да се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на MS WORD, съдържащ: * Заглавна страница - Курсова работа; разработил - име, презиме, фамилия, фак.№, специалност, курс, група; приел - ст. ас. М.Дешкова * Заданието за курсова работа - описание на Excel-ската таблица * Самата таблица с подходящите данни Курсовата работа да бъде оформена и предадена за защита - подвързана в папка, а на дискета да

Категория на документа: Документи по Информатика
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС Автори: Галина Момчева, Петя Асенова 34 седмици, 1 час седмично Месец Темa Часове IX 1. Предназначение на архивиращите програми 2. Същност на компресиране и декомпресиране на данните 1 IX 3. Използване на архивиращи програми за архивиране на файл, група от файлове и папки Създаване на саморазархивиращ се архив от данни 1 IX, X 4. Основни етапи в развитието на компютърната техника и приносът на България 5. Основна схема на ком

Яндекс.Метрика
92 92 100 100