Управленска информационна система на фирма


Категория на документа: ИнформатикаКУРСОВ ПРОЕКТ

ТЕМА: "Управленска информационна система на фирма "Здравец" АД -с.Бъзовец"
Учебна дисциплина: УИС (управленски информационни системи)
Изготвил:

Въведение

В настоящият курсов проект е разгледана и задълбочено анализирана Управленската информационна система (УИС) на фирма "Здравец" АД-Земеделска къща. Описано е текущото информационно управление ,като е поставен акцент върху това ,че въпреки фирменото регистриране под формата на ЕТ, голям дял от производствения ресурс(земя) е на местното население. Те се явяват, както доставчици, така и като клиенти, а в някои случеи и като "вредители" на основната дейност на фирмата.

Направен е кратък коментар за проблемите, които се пораждат от липсата на модерна УИС и е предложена примерн вариант на такава УИС. Както всяко "ново нещо" ,така и тази нова УИС трябва да е по- лесна за работа ,същевременно да обхваща всичките критерии ,а и да може след време да се надгражда и усъваршенства.

Всички направени изводи и заключения в курсовия проект са на база кратки събеседвания със собственика на фирмата и отчитат техните мнения и препоръки за подобряване информационното осигоряване на фирма "Здравец".

1. Общи сведения за фирма Здравец АД-с.Базовец
Фирма "Здравец" АД е създадена през 1992г. в с.Базовец. Тя се явява наследник на земеделска колперация "Подкрепа" съществуваща в самото село по време на комонизма , под формата на ЕТ Спас Генов-Здравец. През 2000г фирмата значително увеличава своята дейност ,като излиза извън границите на землището на селото, достигайки днешните си размери на обработвяеми площи:

Бъзовец-7560дка ;
> Чилнов-3520дка ;
> Широково-2930дка ;
> Баниска-325дка ;
> Батишница-165дка.

Главния офис ,заедно с машинния парк на фирмата се намират в село Базовец. Общата площ която заемат е 13 400 кв. м. Складовете са разположени във всичките села. Тенденцията е по-голямата част от продукцията да се продава непосредствено след прибирането и. От една страна това води до по ниска искупна цена ,но от друга страна намалява разходите за складиране и сушене.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Информационното разпределение от възходящо ,към низходящо ниво е следната:

При вземането на решение (от каквото и да е естество) от директора информацията се разпределя в зависимост от естеството у между зам.директора, агронома, счетоводителя, и главния механик. В голямата част от случеите информацията се степенува по специализираност , но се случва понякога информацията да е еднаква до всички на второ ниво. Служителите от второ ниво от своя страна преразпределят информацията до тъсно подчинените си работници.

В случеите, когато е нужно да се предаде информация от работната среда към директора ,в зависимост от степента на важност , е възможно заобикалянето на хората от втория етаж.

При липсата на директора решенията се вземат от зам.директора, заедно със счетоводителя (той е служител на фирмата с най-много стаж във фирмата, постъпил на работа още от основаването и).

Техническо осигоряване

Предприятието разполага с:

РС-3 броя
CPU: Core i7 920 intel
Motherboard: P6T Deluxe V2 Asus
Graphic card: 4870 512MB
RAM: 2x2GB
HDD: 360GB
Monitor: SM-2493HM Samsung

Факс: 1брой FAX-1360 -Монохронен мастилено-струен факс

GSM- 21броя vodafon 225Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленска информационна система на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.