Управление на страниците


Категория на документа: Информатика


Примери за дублиране на заявления на страници включват:

- Когато потребителя кликне на бутона Submit няколко последователни пъти.

- Можете да създадете клон на типа Branch to Page, и потребителят кликне презареждане на браузъра

Server Cache

Cache Page - Задайте дали да се даде възможност на кеширането на страницата, като изберете Да или Не.

Cache Timeout - Задайте размера на времето, за което кеширането на страници остава валидено.

Cache by User - Задайте, ако страницата следва да бъде кеширана от потребителя. Ако Да, страницата е кеширана специално за всеки потребител. Ако не, същото кеширана страница е използвана за всички потребители.

Cache Page Condition - Задайте състояние. Ако се връща невярно, страницата е динамична и не трябва да се кешира. Ако състоянието което се връща е истина, страницата се извежда от кеша.

Error Handling

In-line Error Notification Text - Въведете текст за грешка #NOTIFICATION_MESSAGE# които се появява в случай на грешка на страницата.

Error Handling Function - Тази функция може да осъществите достъп до пакетна функция или самостоятелна функция в базата данни.

Validation

Валидирането е редактирана проверка. Потвърждения специфични за един елемент са елементите валидации на страницата.

Валидации, които се отнасят за цялата страница са Page Validations. Валидации за таблични форми, характерни за една колона са Column Level Validations. Валидации за таблични форми, които не се отнасят до една колона са tabular form row validations.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на страниците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.