Управление на страниците


Категория на документа: Информатика-Референтния файл, използва низ заявка в URL в реферирата

версия на приложението, така че, когато заявлението е обновен (и версията се увеличава), браузърът зарежда новия файл и игнорира всички предварително кеширани файлове:

/mycss/main.css?version=#APP_VERSION#

Inline - Въведете Cascading Style Sheet код за да бъде използван на тази страница. Ако

кода се използва на няколко страници, помислете за пускането му в един външен файл, за да се избегне дублирането и да се увеличи кеширането на статични файлове. Кодът които се въвежда тук #PAGE_CSS# замества низа в шаблона на страницата.

HTML Header

HTML Header - Въведете текст, който да замени # HEAD # в страницата на хедър шаблона. Стойностите, въведени тук се вмъкват след HTML маркера. Използвайте тази атрибут на страницата зада :

- Добавяне на допълнителни стилове за определена страница

- Кодиране на специфичните мета тагове на страницата

Page HTML Body Attribute - Въведете текст, за да бъде заместен във шаблона на вашата страница #ONLOAD# . За да използвате тази функция, вашата страница трябва да съдържа #ONLOAD# при зареждане.

Header and Footer

Header Text - Въведете произволен текст или HTML, за да се появи веднага след заглавна страница и преди съдържанието на тялото.

Footer Text - Въведете текст или HTML, за да се яви преди долния шаблон на страницата.

Read Only

За Read Only Condition Type изберете тип от списъка, който трябва да бъде изпълнено за тази страница за да направи елементите в станицата като read-only.

Security

Authorization Scheme - Изберете схеми за разрешение следва да се прилагат към страницата. Схеми за разрешение, са определени на ниво приложение и може да се прилагат много елементи в приложението.Схемата за издаване на разрешение е определена по веднъж за всеко прилагане на сесията или по веднъж за всяка страница.

Authentication - Указва дали страницата е била определена като обществена или изисква удостоверяване. Ако страницата е идентифициран като обществена, страницата може да се разглежда преди удостоверяване. Този атрибут се прилага само за приложения, изискващи удостоверяване.

Deep Linking - Използвайте този атрибут, за да разрешите или предотвратите дълбоко свързване към страница с приложения. Опциите включват:

- Enabled - URL адресът на определена страница пренасочва регистрираните потребители към определена страница

- Disabled - Ако URL не съдържа валиден ID на сесията, Application Express стартира нова сесия и пренасочва към приложението на начална страница.

- Application Default - Настройките на ниво приложение се използва.

Form Auto Complete - Настройването на тази атрибут в On няма никакъв ефект върху страницата. Настройването на тази стойност към Off генерира следния HTML в FORM тага: autocomplete="off"

Duplicate Submission

Разрешиването за дублиране на страници разрешава на потребителите да могат да обработват страница няколко пъти подред. Задаването на този атрибут не е, за да се предотврати дублиране на страници.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на страниците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.