Управление на страниците


Категория на документа: Информатика


За да промените изгледа:

Щракнете върху бутона Utilities.

Изберете Switched To и после едно от следните

Показване на имената

Показване на етикетите

Редактиране на Страница в Component View

Страницата е основният градивен елемент на приложението. Всяка страница има номер на страница, име на страницата, и обикновено някакъв текстов атрибути като хедър, заглавие, и футър. Вие добавяте съдържание на страницата си, чрез създаване на контроли на страницата (региони, елементи и бутони). Шаблони на страницата и шаблони на регионите на страницата контролират точния вид на всяка страница.

Component View

Използване на иконите Page Rendering

Използване на иконите Page Processing

Използване на иконите Shared Components

Всяка Page Definition е разделена на три секции: Page Rendering, Page Processing,
и Shared Components. Всеки от тези раздели е разделен на подраздели с
позиции, които определят вида на контрола, компонента или логиката на приложението.

За да редактирате елемент, щракнете върху иконата, описана в следващите раздели.

Иконата Edit All

Можете да редактирате контролите, компонентите или логиката в рамките на даден подраздел, като щракнете иконата Edit, която се показва вдясно от заглавието на подраздела. Edit All Иконата прилича на лист хартия с молив върху нея.

Кликването върху иконата Edit All ви позволява да редактирате или изтриете няколко контрола, компонента, или логиката на приложението едновременно, или да видите история на скорошните промени.

Използване на Page Rendering икони

Page Rendering е процесът на генериране на страницата от базата данни.

В Component View, можете да отидете до определен подраздел, като щракнете върху иконите под заглавието. Когато изберете една от тези икони, подразделът се появява и
всички други подраздели са временно скрити.

За да възстановите изглед, щракнете върху Show All.

Използване на Page Processing икони

Page Processing процесът на подаване на една страница. A страница обикновено се подава, когато потребителят кликне върху бутон. Използвайте секцията Page Processing на Page Definition, за да посочите логиката на приложението, като например изчисления, валидиране, процеси, и клони. Като цяло, Application Express стартира тази логика в реда, в който се появява на Page Definition.

Използване на Shared Components икони

Разделът Shared Components на Page Definition съдържа общи елементи ,който могат да се показват или да бъдат прилагани на всяка страница в рамките на едно приложение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на страниците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.