Управление на страниците


Категория на документа: Информатика


 Тази курсова работа предоставя важна информация за работа със страници в рамките на база данни приложение.

1. Дефиниция на страница (Page Definition)

Page Definition е основният градивен елемент на страницата. Можете да използвате Page Definition, за да видите, създадете и редактирате контролите и логиката на приложението, които определят дадена страница. Всяка страница може да има бутони и полета (наречени елементи), които са групирани в контейнери наречени региони. Страниците могат също да имат логиката на приложението (или процеси). Можете да преминавате от една страница към следващата, използвайки условна навигация, да извършвате изчисления, да изпълнявате валидиране (като редактирана проверка), както и да показвате доклади, календари и диаграми. Вие виждате, създавате и редактирате контролите, които определят една страница, като достъпите до Page Definition.

Достигане до Page Definition

Можете да преглеждате, създавате и редактирате контролите, които определят една страница, чрез Page Definition.

За да достигнете до Page Definition на вече съществуваща:

1. На началната страница на Workspace щракнете върху иконата на Application Builder.

2. Изберете приложение. Появява се началната страница на приложението.

3. Изберете страница. Появява се Page Definition, който е разделен на следните секции:

Page Rendering: Page Rendering е процес на генериране на страницата от
база данни. Използвайте секцията Page Rendering, за да модифицирате контролите, които оказват влияние на рендиране на страницата, включително атрибути на страница, региони, бутони, елементи, Page Rendering изчисления, и процеси на страници.

Page Processing. Page Processing е процесът на подаване на една страница. A страницата обикновено се представя, когато потребителят кликне върху бутон. Използвайте Page Processing разделът на Page Definition, за да уточните логиката на приложението като изчисления, валидиране, процеси и клони. Като цяло,
Application Express Engine стартира тази логика в реда, в който се появява на Page
Definition.

Shared Components. Shared Components разделът изброява често срещаните компоненти, които могат да бъдат използвани с една или повече страници в приложение.

Tree и Component View

Страницата е основният градивен елемент на приложението. Всяка страница има номер на страница, име на страница, и обикновено някакви текстови атрибути като хедър, заглавие и футър. Вие добавяте съдържание към страницата си чрез създаване на контроли на страницата (региони, елементи и бутони). Шаблони на страницата и шаблони на регионите на страницата контролират точния вид на всяка страница. Има два начина, за да видите страницата: Tree view и Component view.

Преминаване между Tree и Component view.

За да смените Tree и Component view:

Отидете до Page Definition. Появява се Page Definition. По подразбиране, всяка страница показва компоненти като разклонения в едно дърво.

За да превключите на Component view, щракнете върху Switch to Component View иконата отдясно на лентата за навигация.

За да превключите на Tree view, щракнете върху Switch to Tree View иконата.

Tree View

Tree View показва регионите, елементите на страницата и логиката на приложението като разклонения в едно дърво. Всички компоненти на дървесни групи са базирани на последователност на събитие или как Oracle Application Express ги обработва, при рендиране или обработване на страница. Това организиране ви дава възможност да разберете по-добре, когато един компонент е бил преработен.

Основните характеристики на този изглед включват:

Контекстни менюта . Всяко разклонение разполага с персонализирано контекстното меню . За да достъпите до дадена контекстно меню , щракнете с десния бутон .

Бърз достъп до страница с атрибути. За да редактирате атрибути - двойно кликване или натиснете ENTER. Ако е възможно , се появява страница атрибут.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на страниците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.