Универсално дистанционно управление


Категория на документа: Информатика
Курсов проект

Тема : Универсално дистанционно управление

Съдържание

І . Синтез на блокова схема

II . Синтез на принципна схема

III . Изчисляване на дискретните елементи

IV . Изисквания към захранващия източник

V . Графична част

VІ . Програмен код

І . Синтез на блокова схема

1 . Описание действието на устройството

Универсалното дистанционно управление е ъстройство с редица предимства пред обикновените дистанционни. То има има възможност да управлява повече от един уред ( телевизор , видеокасетофон , аудио система и т.н. ). Тази му възможност спестява на потребителя работата му с няколко дистанционни и средства за поддръжката им. Друго негово предимство е възможността му да управлява уреди на различни производители. Конкретното устройство има и други две предимства , които още повече засилват позициите му пред обикновените уреди от този вид. Това са : възможност за връзка с персонален компютър и самообъчаваща се функция. Тези допълнителни възможности на устройството позволяват на потребителя сам да може да въведе необходимия му пакет от кодове необходими за управлението на дадено , желано то него , устройство или уред. Тези кодове могат да се въведат по два начина. Първия начин е с помоща на персонален компютър , чрез използване на комуникационен интерфейс RS232. Втория начин е чрез използване на самообучаващата се функция с помоща , на която директно от друго дистанционно се копира запаметената в него двуична информация, без да е необходима никаква галванична връзка между двете устройства. Всичко се свежда до приемане и предаване на инфрачервен код ( IR - код). Тази възможност се дава от вградения в уреда инфрачервен приемо - предавател.

2 . Блоков алгоритъм на управление на устройството

3 . Блокова схема

Устройството съдържа следните основни пет блока :

* Първият и най - важен блок е MCU - микроконтролер. Той изпълнява най - много функции. В него се задава програмата за управление на устройството , обработка на приетата и изпратената информация и осъществява връзката между останалите блокове.

* Клавиатурата служи за подаване на команди към устройството. Чрез нея предаване на даден код към даден уред и също така с нейна помощ се определят режимите на работа на дистанционното.

* IR - Този блок представлява приемо - предавател плюс декодер на ир код. Чрез него информацията , която желаем да предадем ( предварително запаметена в паметта ) се преобразува в IR - код , който се изпраща към приемника на някой от уредите или обратната процедура IR - код в двоична информация.

* Паметта служи за съхранение на цифровия код на всеки функционален бутон за дванадесетте дистанционни съдържащи се в нашето устройство.

* RS - 232 представлява стандартен сериен комуникационен интерфейс даващ възможност за връзка с персонален компютър.

4 . Принцип на работа и начин на употреба на устройството

Работата на дистанционното главно се състои в съхраняване на цифрова информация , обработката и , кодирането и разкодирането и , както и предаване и приемане на информация. Работата на устройството е организирана по много лесен начин. Информацията която трябва да бъде предавана се съхранява във външната памет на устройството. Тя представлява 8 битов двоичен код , с който се кодира всеки бутон от дистанционното. Всяко от дванадесетте съдържащи се дистанционни имат пакет от по 24 такива 8 битови кода. Програмно е осигурено , при цикличното обхождане на клавиатурата , да се записва получената кодова комбинация по редове и по стълбове. Тъй като всеки 8 битови кода има адрес на клетката , в която е записан , така получената кодова комбинация от клавиатурата отговаря , отговаря на точно определен адрес , на който е записан определен 8 битов код. Следователно при натисккане на бутон от клавиатурата се генерира адрес ( уникален за всеки бутон ). Този адрес на клетката от паметта , в която е записан точно определен 8 битов код , който се кодира в IR - код и се предава.
Режима на работа на устройството се избира с помоща на бутона " set " Индикация за това в кой режим се намираме дава светодиода " MODE " . Има и още един индикатор D2 , който показва работата на инфрачервения приемо - предавател. Характерни са следните режими на работа :

* Режим на работа като дистанционно управление.

Избор на едно от дванадесетте вградени дистанционни. При него се натиска еднократно бутона " set " докато светодиода " MODE " започне да свети постоянно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Универсално дистанционно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.