UML - софтуерни технологии


Категория на документа: Информатика


ЗАДАЧА

Автоматизирана система за обслужване на фирма за топлофикация - подсистема "Личен състав".

АНАЛИЗ НА ЗАДАЧАТА

Преприятие Топлофикация рагистрира и поддържа информация за всики свои абонати и определя месечната сума за плащане на изразходваното количество топлинна енергия от абонатите. При необходимост от поставяне на нов топломер, абонатът подава молба по образец в деловоството на Електроснабдяване, за да бъде регистриран в системата. Молбата се предава на всички звена включени в процеса по обработване на абоната, като в нея са посочени типа на топломера (за домакинство или за фирма), фабричния номер на електромера, идентифициращи данни на абоната.

От системата "Личен състав" на предприятието се извличат данни за инксатора на абоната, които съдържат, както персоналните характеристики на всеки служител - квалификация и умения, така и текущи данни за използвани отпуски, болнични, договори. Тези данни се използват от оперативните ръководители в отдел "Личен състав". Те вземат решения за назначаване и освобождаване на служители както и за изготвяне на трудови договори. Персоналът, който работи в "Личен състав", се състои от ръководител и няколко служителя , които се занимават с изготвянето, обработването и издаването на нужните документи. Счетоводител поддържа информацията за абонатите и се грижи за актуализацията на цените на тока.

ФОРМУЛИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

1. Изготвяне на трудови договори на всички новоназначени служители в топлоснабдяването.
2. Изготвяне на допълнителни споразумения при промяна на продължителноста на трудовия договор на служителите.
3. Изготвяне на заповеди за освобождаване от длъжност на служителите.
4. Изготвяне на заповеди за пенсиониране на служителите.
5. Подаване на трудовите договори и заповедите за освобождаване в НОИ.
6. Изготвяне на трудов стаж на всички служители, подлежащи на пенсиониране.
7. Изготвяне на заповеди за различните видове отпуски, ползвани от служителите в личен състав: платен годишен отпуск, неплатен отпуск и т.н.

РЕЧНИК НА ПОДСИСТЕМАТА "ЛИЧЕН СЪСТАВ"

Този документ се използва, за да се дефинира специфичната терминология за предметната област, да се обяснят термините, които не са познати за четящите ,определенията за use case диаграмата или за други документи на проекта. Често тези документи могат да се използват като неофициален речник на данните, съдържащ дефиниране на данните, така че use case описаниятан и други документи на проекта да се съсредоточат върху тях и да придобие пълна представа какво трябва да прави системата /подсистемата/.

Служител в "Личен състав" - Лица, които работят в отдел личен състав на топлоснабдяване и използва програмната система, за да въвеждат, поддържат, съхраняват, събират и актуализират информацията в нея.

База данни - Съхранява данните, които са въведени от служител на "Личен състав".

НОИ - Националният осигурителен институт е публична организация, която на основата на законовото задължение за осигуряване гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите.

Актьори:
Служител в Личен състав
НОИ

Случаи на употреба:
Служител на Личен състав
− Логва се в системата чрез потребителско име и парола
− Регистрира нов служител на отдела в базата данни
− Изготвя трудов договор на новите служители
− Изготвя заповеди за пенсиониране
− Изготвя заповеди за освобождаване от длъжност
− Изготвя заповеди за отпуски
− Редактиране или изтриване на трудов договор
− Подаване на трудовите договори в НОИ
− Подаване на справка за пенсиониране в НОИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Програмната система трябва да работи с база от данни, където да се намира пълна информация за всеки служител от личен състав на топлоснабдителната фирма. Системата трябва да позволява добавяне, изтриване, редактиране и търсене на данни в нея. Тя трябва да има следните възможности: За попълване и класификация на лични картони на персонала, поддържане на данни за изработени дни. Следене на отпуски и
болнични и съответните начисления.
Експорт на данни за НОИ и попълване на формуляри.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
UML - софтуерни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.