Училищен курс по информатика и информационни технологии


Категория на документа: Информатика


 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ''

* ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КУРСОВ ПРОЕКТ

ПО

Училищен курс по информатика и информационни

технологии

Разработили: Проверил:

Python
Обща информация
Python е интерпретируем, обектно-ориентиран език за програмиране. Спестява значително време за разработка, защото не са необходими компилиране и свързване. Той е опростен и съдържа малко на брой ключови думи, като в същото време е много гъвкав и изразителен. Разполага със структури от данни от високо ниво (списъци, речници, комплекти ).
Анализ на програмата
Програмите, написани на Python, са доста компактни и четими, като често те са и по-кратки от еквивалентните им, написани на C/C++. Това е така, тъй като:
> наличните сложни типове данни позволяват изразяването на сложни действия с един-единствен оператор;
> групирането на изразите се извършва чрез отстъп, вместо чрез начални и крайни скоби или някакви други ключови думи (друг език, използващ такъв начин на подредба, е Haskell);
> не са необходими декларации на променливи или аргументи.

Python съдържа прости конструкции, характерни за функционалния стил на програмиране, които му придават допълнителна гъвкавост

Всеки модул на Python се компилира преди изпълнение до код за съответната виртуална машина. Този код се записва за повторна употреба като pyc файл.
Програмите написани на Python представляват съвкупност от файлове с изходен код. При първото си изпълнение този код се компилира до байткод, а при всяко следващо се използва кеширана версия. Байткодът се изпълнява от интерпретатор на Python.
> Строго типизиран (strong typing) - При несъответствие между типовете е необходимо изрично конвертиране.
> Динамично типизиран (dynamic typing) - Типовете на данните се определят по време на изпълнението. Работи на принципа duck typing - Оценява типа на обектите според техните свойства.
> Използва garbage collector - вътрешната реализация на езика се грижи за управлението на паметта.

Блоковете се формират посредством отстъп. Като разграничител между програмните фрагменти използва нов ред
Системни изисквания. Версии
Няма специални изисквания.

Лиценз: Безплатен (Freeware)

ОС: Windows All

Какво е нужно за инсталиране: Нищо

Езикът се обновява често. В момента тече преход от версия 2 към 3. Версия 3 съдържа много промени и поради това е несъвместима с по-старите реализации на езика. Повечето налични библиотеки и програми са написани и работят за версия 2.
Как да си инсталираме Python
1. Изтеглете Python (например от сайта www.python.org)
2. Стартирайте инсталатора и ще ви се появи този прозорец

Примери на Python:
След като приключите с инсталацията, отворете Start Menu -> All Programmes -> Python и стартирайте IDLE.Oттук можете да отворите нов прозорец и да започнете да пишете програма или просто да си пишете отделни редове
код.Напишете това и натиснете Enter (не пишете ">>>" то вече би трябвало да е там):Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Училищен курс по информатика и информационни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.