Tвърди дискове с интерфейс IDE/ATA


Категория на документа: ИнформатикаIDE/АТА

Според последни данни, над 90% PC са оборудвани с твърди дискове с интерфейс IDE (Integrated Device Electronic), което го прави най-разпространения интерфейс за свързване на твърди дискове. Да не говорим, че към същия интерфейс се свързват и CD, CD-R, CD-RW и DVD устройства, като тенденцията напоследък е почти всички производители на такива устройства да предлагат свойте нови модели във варианти за IDE и SCSI интерфейс.

През 1984 г, смятана за година на раждането на интерфейса IDE, след като гигантът IBM произведе своят модел АТ (Advanced Technology), на инженерите от Western Digital им идва идеята контролерът, използващ ISA шината да бъде интегриран вътре в харддиска. Така се появил интерфейсът АТА (AT Attachement - прикрепване), който впоследствие става известен като IDE. Трябва да уточня, че "чистият" АТА интерфейс е предназначен за включване само на твърди дискове и не поддържа разширените възможности на интерфейса АТАРI (включване на устройствата, различни от твърдите дискове, режими на работа block mode и LBA (logical block adressing)).
Интерфейсът до днес е 16 битов, което е останало още от времето, когато е бил произведен първият АТ, чиято ISA шина е била 16 разрядна. По онова време различните производители на твърди дискове успяха да произведат всевъзможни, често несъвместими един с друг продукти, при което често при свързването на два диска от различни производители системата "заспиваше". За преодоляването на тези проблеми е бил приет стандарта ANSI на спецификацията АТА:
* Поддръжка на два диска върху един канал (master & slave)
* PIO modes - 0,1,2
* Dma modes - single word DMA modes 0,1,2
* Multiword DMA mode 0

АТА стандарта се използва още от 1986 г. когато се появява за първи път, но АТА-1 е официално деклариран чрез документ през 1994 г. от Technical Committee T13. Този комитет има за задача да издава стандартите свързани с АТА.

АТА идва от съкращението AT Attachment ( АТ свързване ). Това е интерфейс за свързаване между контролера на дънната платка и контролера на устройството (използва се най вече за свързване на HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW т.е външни запомнящи устройства ).

По-високите АТА стандарти се разглеждат като подобрения на предишния стандарт, т.е това един е същи стандарт, но подобрен с времето ( например АТА-2 произлиза от АТА-1, но е с подобрени и допълнителни възможности). Всички АТА стандарти са обратно съвместими.

АТА-1

Включва:

- 40/44 изводни конектори и кабели

- Опции за конфигуриране на устройствата. Ако имаме наличие на повече от 1 устроиство на един канал устройствата се разделят на основно (главно) или наречено още master и подчинено (slave).Възможно е също да се използва и опцията cable select (избор според кабела)

- Синхронизиране на сигналите за режимите PIO ( Programmed I/O) и DMA
( Direct Memory Access)

- Поддържането на CHS (цилиндър, глава, сектор) и LBA (логическо блоково адресиране). Тези два метода поддържат капацитети до 136.9 GB в АТА-1 (BIOS в АТА-1 поддържа устройства до 528 MB)

АТА-2

Появява се през 1996 година. АТА-2 представлява подобрение на на АТА-1. Включена е поддръжката и на други запаметяващи устройства освен HDD.

- Поддържа по-бързи PIO и DMA трансферни режими

- Поддържа енергоспестяващи функции

- Поддръжка на преносими устройства

- Поддръжка на PCMCIA (PC Card) устройства

- Включена е командата Identify Drive ( идентифициране на устройството).

- Дефиниране на стандартни методи CHS/LBA за транслиране, предназначени за устройства с капацитет до 8,4 GB

Добавянето на методи за транслиране на параметрите позволява на BIOS да разпознава устройства вече до 8,4 GB вместо 528 MB в сравнение с АТА-1.
Командата Identify Drive позволява на софтуера да вижда точните характеристики на устроствата , благодарение на което се появява и PnP ( plug and play ) метода.
АТА-2 може да се срещне още като Fast ATA, Fast ATA-2, EIDE ( Enhanced IDE - подобрен IDE).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Tвърди дискове с интерфейс IDE/ATA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.