Твърди дискове


Категория на документа: Информатика


Основни стъпки в процеса на четене от хард диска:

1. Потребителя изисква информация от устройството.
2. Операционната система достъпва MFT (индекс на местоположението на файловете ) чрез хард диск контролера за да намери клъстерите съдържащи желаната информация.
3. Чрез контролера, операционната система указва на електрониката на хард диска че иска да достъпи файл от клъстер.
4. Електрониката указва на мотора да задвижи плочите.
5. Акуротора придвижва главите на позиция.
6. Електрониката прочита и усилва слабите магнитни полета които конструират данните.
7. Електрониката използва акуратора за да придвижва главите из нужните сектори в клъстера.
8. Информацията се изпраща в кеша на хард диска.
9. Информацията се изпраща в рамта.

Основни стъпки в процеса на записване в хард диска:
1. Потребителя иска да запише данни.
2. Операционната система достъпва MFT за да намери свободни клъстери.
3. Операционната система указва на електрониката на хард диска че иска да запише данни в клъстер/и.
4. Данните постъпват в рамта.
5. Данните се изпращат от рамта към кеша на хард диска.
6. Електрониката указва на мотора да задвижи плочите.
7. Акуратора придвижва главите на позиция.
8. Главите магнетизират определените сектори от клъстера.

Форматиране

Как хоста вижда хард диска зависи от контролера на устройството. Той може да е различен според интерфейса на хард диска, специфичното му предназначение и други.
Модерните дискове са представени като множества от логически блокове, обикновено с размер от 512 байта. Индустрията в момента е в процес на преход към 4096 байтови блокове.
Процесът на инициализиране на тези логически блокове на физическата плоча се нарича форматиране от ниско ниво. Обикновено се извършва във фабриката и неможе да се променя.
Форматиране от високо ниво представлява записването на структурата на файловата система в избраните логически блокове за да могат да се достъпят останалите блокове от операционната система на хоста и апликациите й. Файловата система използва малка част от пространството на диска за да организира файлове на диска, записва името им и последователност от зони представляващи файловете.

Интерфейси

Хард дисковете могат да бъдат достъпени през множество шини :
* SASI (Shugart Associates System Interface) - исторически предшественик на SCSI
* SCSI (Small Computer System Interface) - шина ориентирана към обработката на едновременни операции
* SAS (Serial Attached SCSI) - подобрение на SCSI, използва серийна комуникация вместо паралелна.
* ST-506 (Seagate Technology) - остарял Seagate интерфейс
* ST-412 (Seagate Technology) - остарял Seagate интерфейс, предлага малки подобрения над предшественика си
* ESDI (Enchanced Small Disk Interface) - остарял интерфейс; съвместим със ST506/412 но по бърз и по добре интегриран
* АТА (Advanced Technology Attachment) - наследник на ST506/412. Интегрира дисковия контролер изцяло и не е способен на едновременни операции. Познат още като PATA или IDE. Използва паралелна комуникация.
* SATA (Serial ATA) - мдофикация на АТА, използва серийна комуникация.

Характеристки за производителността на твърдите дискове

> Време за търсене (Seek Time) - средното време за търсене варира между 3ms при скъпи сървърни дискове до 15мs за мобилни такива. По ниско време за търсене обикновено резултира в освен по-добре представящ се диск и в повишен шум и енерго-потребление.
> Забавяне при въртене (Rotation latency) - времето което е необходимо при въртенето на плочата да се стигне до нужния сектор. Зависи от скоростта на въртене на плочата.
Оборота в минута
Средно забавяне (ms)
15000
2
10000
3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Твърди дискове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.