Типове данни


Категория на документа: Информатика


Следващата таблица описва типовете данни, достъпни за полета в Office Access 2007.
ТИП ДАННИ
СЪХРАНЯВА
РАЗМЕР
Текст
Буквено-цифрови знаци
Използват се за текст или текст и числа, които не се използват в изчисления (например идентификатор на продукт).
До 255 знака.
Memo
Буквено-цифрови знаци (с дължина над 255 знака) или текст във формат RTF.
Използва се за текст с дължина над 255 знака или за текст, използващ формат RTF. Примери за използване на поле Memo са паметни бележки, обемисти описания и абзаци с форматиране, например с получер или курсивен шрифт.
До 1 гигабайт знака или 2 гигабайта на външна памет (2 байта на знак), от които можете да покажете в контрола 65 535 знака.
Число
Числови стойности (цели или дробни стойности).
За съхраняване на числа, които ще се използват в изчисления, освен за парични стойности (за тази цел използвайте данни от валутен тип).
1, 2, 4 или 8 байта, или 16 байта, когато се използва за идентификатор на репликация.
Дата/час
Дати и часове.
Използва се за съхраняване на стойности за дати и часове. Забележете, че всяка съхранена стойност съдържа едновременно компонент за дата и компонент за час.
8 байта
Валута
Парични стойности.
Използва за съхраняване на парични стойности (валута).
8 байта
Автономериране
Уникална числова стойност, която Office Access 2007 автоматично вмъква, когато се добави запис.
Използва се за генериране на уникални стойности, които може да бъдат използвани като първичен ключ. Забележете, че полетата с автоматично номериране могат да бъдат с последователни номера, със зададено нарастване или избрани случайно.
4 байта или 16 байта, когато се използва за идентификатор на репликация.
Да/не
Булеви стойности.
Използва се за полета True/False, които могат да съдържат една от две възможни стойности, например "Да/не" или "True/False".
1 бит (8 бита = 1 байт).
OLE обект
OLE обекти или други двоични данни.
Използва за съхраняване на OLE обекти от други приложения на Microsoft Windows.
До 1 гигабайт.
Прикачен файл
Картини, изображения, двоични файлове, файлове на Office.
Това е предпочитаният тип данни за съхраняване на цифрови изображения и всякакви типове двоични файлове.
2 гигабайта за компресирани прикачени файлове. Около 700 КБ за некомпресирани прикачени файлове в зависимост от степента, до която прикаченият файл може да се компресира.
Хипервръзка
Хипервръзки
Използва се за съхраняване на хипервръзки за достъп с едно щракване до уеб страници чрез URL (еднозначно местоположение на ресурса) или файлове чрез име в UNC (универсална именна конвенция) формат. Можете също да се свържете с обекти на Access, съхранени в база данни.
До 1 гигабайт знака или 2 гигабайта на външна памет (2 байта на знак), от които можете да покажете в контрола 65 535 знака.
Съветник за справки
Това всъщност не е тип данни, а извикване на съветника за справки.
Използвайте го, за да стартирате съветника за справки и да създадете поле, използващо разгъващ се списък за търсене на стойност в друга таблица, заявка или списък със стойности.
На базата на таблица или заявка: Размер на обвързаната колона.
На базата на стойност: Размер на текстовото поле, използвано за съхраняване на стойността.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типове данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.