Тестове по Компютърна графика


Категория на документа: Информатика


1 В графичните редактори обикновено окръжност се изчертава с помощта на инструмента за:
1. изчертаване на елипса, като се натисне и задържи клавишът Shift или Ctrl
2. изчертаване на окръжност, като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt
3. изчертаване на окръжност, без да се натиска и задържа допълнителен клавиш
4. изчертаване на кръг, като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt
2 В графичните редактори един от начините за запълване на дадено изображение или част от него е с така нареченото "градиентно запълване". То представлява:
1. плътен цвят
2. решетка
3. преливащи цветове
4. шарка
3 Кой от изброените графични файлови формати е векторен:
1. wmf
2. gif
3. bmp
4. tiff
4 Възможността на графичните редактори да преобразуват собствения си файлов формат в друг се нарича:
1. Анимиране
2. Импортиране
3. Експортиране
4. Форматиране
5 Кой от изброените графични редактори е предназначен за работа, както с растерна, така и с векторна графика:
1. CorelDRAW
2. Adobe Photoshop
3. Macromedia Freehand
4. Jasc's Paint Shop Pro
6 Един от факторите оказващи влияние върху големината на графичните файлове е:
1. Цветовият модел, който се използва
2. Инструментите, използвани за създаването му
3. Графичният редактор, който се използва
4. Разделителната способност на изображението
7 В компютърната графика основните цветове, с които се работи при цветовия модел CMYK са :
1. червен, зелен, жълт и син
2. син, лилав, бял, черен
3. светлосин, пурпурен, жълт и черен
4. червен, зелен, син, черен
8 Програмите за създаване и обработка на графичните изображения се наричат:
1. Графични програми
2. Графични системи
3. Графични калкулатури
4. Графични редактори
9 Кой от изброените файлови формати е графичен:
1. txt
2. bmp
3. wav
4. doc
10 Разделителната способност на графичните изображения се измерва в
1. Frames per second
2. Cm per inch
3. Bits per second
4. Dots per inch
11 Възможността на графичните редактори да прочитат файловите формати различни от собствения се нарича :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тестове по Компютърна графика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.