Теоретични основи на информационната логистика


Категория на документа: Информатика


Теоретични основи на
информационната логистика
1. Същност на ИЛ- предмет на ИЛ е организирането на информационни потоци, съпровождащи материалните и сервизни потоци. ИЛ е система за осигуряване на необходимата информация. ИЛ е наука и стопанска дейност по разработване и реализация на методите за набиране, съхраняване, обработка и разпространение на информация за конкретни функции и операции в логистичните системи
2. Продукт на ИЛ- информационното осигуряване (ОИ) на функциите, дейностите и операциите в логистичната система. Основната му цел е ефективно комплексно планиране и контрол на движението на материални и сервизни потоци.
3. Изисквания към ОИ
* Да осигурява потребителите с адекватната на техните информационни потребности първична и резултатна информация
* Да предоставя нужната на логистичните мениджъри информация в подходящ вид
* Да гарантира пълнотата, достоверността и своевремеността на необходимата информация- пр. Cipher lab

Пример за тези машини- да речем, че в МЕТРО свърши течният сапун и това са уредите, с които си кореспондират и се дава сиганал, за нуждата от зареждане на щанда и хората си имат акива апарати получават информацията и с количките взимат и зареждат новата бройка.
Другия казус, който коменетирахме- една фирма да речем за обувки прави постоянно маршрути между Балчик и Варна. Ако използва голям камион това е добре, защото няма да се наложи да прави много курсове, но пък в града ще гори повече бензин. Ако пък използва малки камиончета ще има по-малки разходи за гориво, но пък за сметка на това няма да успее да събере цялата продукция. И тук идва понятието, което взехме "cross doking"- от едно транспортно средство (в случая големият камион) се претоварва на други по-малки ( в примера малките камиони), за да се намалят транспортните разходи.
4. Последни новости в ИЛ
> Информационна интеграция на основата на интернет и глобален мониторинг на материалните потоци- пример за глобален мониторинг е container tracking system- програма за проследяване на контейнерите по техният маршрут. http://www.searates.com/container/tracking/- това е такъв сайт
> Развитие на високоскоростно предаване на информация с дистанционно отчитане
> Усъвършенстване на вътрешния и външния документооборот във фирмените и логистичните системи- усъвършенстването се явява като електронна фактура
> Формиране на мрежи от виртуални транспортно-спедиторски и посреднически агенции в интернет с цел самостоятелна организация на процесите между доставчици и клиенти
> Решаване на транспортните проблеми чрез внедряването на технологията "зелена митница", основана на стандартите за електронен обмен на документи (EDI)- "зелена митница" е когато, за някой камион постъпи предварително информация, още преди да е преминал през граничният пункт
> Развитие на електронни форми на договори и разплащания в отворени търговски системи- интернет банкиране и за защита на информацията се използва електронен подпис
> Развитие на глобални мобилни връзки
> Информационна интеграция на доставчици и потребители чрез използването на платформи интернет-интранет (вътрешна мрежа)
> Утвърждаване на мобилността на управлението на база WAP технологиите

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теоретични основи на информационната логистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.