Телекомуникации и компютърни мрежи


Категория на документа: Информатика


Третото поколение мобилни комуникации стартира през 2002 г. 3G включва 3 основни стандарта. 3G предоставя скорости от 384 kbit/s (килобита в секунда) до 2.4 Mbit/s (мегабита в секунда). Новите услуги са видеоразговор, телевизионно приемане и др.
Последните технически постижения доведоха до създаването на 3.5G стандарт, позволяващ скорости от 3 Mbit/s (мегабита в секунда) до 14 Mbit/s (мегабита в секунда)., но не само при свалянето на данни от Интернет, а и при качването им в мрежата. Вече има няколко действащи мрежи, ползващи този стандарт. 4G технологията се появява през 2006 г., като достигнатите скорости са 100 Mbit/s (мегабита в секунда) при движение и 1 Gbit/s (гигабит в секунда) в неподвижно състояние. Друга възможност е преносът на глас през интернет-протокола VoIP (Voice over Internet Protokol - предаване на глас с използване на интернет протокол).
Въпроси за самоподготовка и литература
Въпроси
1.Кои са най-използваните физически среди за предаване на данни?
2.Направете обща характеристика на локалните мрежи.
3.Направете обща характеристика на глобалните мрежи.
4.Посочете основните предимства на безжичните мрежи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Телекомуникации и компютърни мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.