Техническа информатика


Категория на документа: Информатика


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

(курс лекции)

Учебна година 2007/2008

Специалност МИТП
(трети семестър)

Иван Крумов КУРТЕВ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

1.
Предмет на техническата информатика. Развитие на компютърната архитектура. Поколения компютри - обобщена структура и характеристики.
3 ч.
2.
Централен процесор. Основни задачи на процесора. Функционални блокове на процесора. Мощност на процесора. Набор команди. Организация на изчислителния процес. Съвместяване на операциите в процесорите. CISC и RISC процесори. Архитектурни особености на съвременните микропроцесори.
3 ч.
3.
Аритметично-логическо устройство (АЛУ). Операции и микрооперации в АЛУ. Обща блок-схема на АЛУ. Изпълнение на операциите в АЛУ. Обработка на числа с плаваща запетая.
3 ч.
4
Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите. Регистри с общо предназначение, адресни регистри, сегментни регистри, управляващи регистри. Програмен модел - пример.
3 ч.
5.
Адресиране в компютърните системи. Код на адреса и изпълнителен адрес. Методи за адресиране - непосредствена адресация, директна адресация, косвена адресация, присъединена адресация (с подразбиращ се операнд, с подразбиращ се адрес), относителна адресация. Примери.
3 ч.
6.
Език Асемблер. Характерни особености. Представяне на числата. Синтаксис на командите. Директиви. Описание на структурата на създаваната програма. Основни средства за разработка на програми на асемблерен език - възможности и използване.
3 ч.
7.
Основна памет. Структура. SRAM, DRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH-памет - принцип на действие, характеристики, приложения. CACHE-памет. Организация на паметта - виртуална памет, сегментация, стрàнично управление на паметта.
3 ч.
8.
Информационен обмен в компютърните системи. Цикли, протоколи, режими на обмен. Шини - видове, предназначение, характеристики. Системни шини. Основни параметри. Стандарти за системни шини. Системна шина от типа PnP.
3 ч.
9.
Директен достъп до паметта (DMA) - същност, предимства, приложения. Контролер за DMA - блок-схема, алгоритъм на работа.
2 ч.
10.
Прекъсвания в компютърните системи. Основни функции на системите за прекъсване. Параметри на системите за прекъсване. Апаратни и програмни прекъсвания. Приоритети при прекъсванията. Маскиране на прекъсванията. Определяне на допустимия момент за прекъсване.
2 ч.
11.
Организация на обслужване на прекъсванията в компютърните системи. Нива на прекъсване, дума за състоянието на програмата. Вектори на прекъсванията. Приложения на програмируеми контролери на прекъсвания.
3 ч.
12.
Външни запаметяващи устройства: FDD, HDD, CD, DVD. Геометрия на дисковите устройства: глави, пътечки, цилиндри, сектори. Форматиране при дисковите устройства. Флаш (Flash) памет.
2 ч.
13.
Входно-изходен обмен на данни. Концепцията "интерфейс". Средства за свързване на входно-изходни устройства. Процедури за предаване на данни при входно-изходните устройства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.