Създаване на zope/plone базирана система за оnline тестове


Категория на документа: Информатика


Фигура 4.33. Решаване на тест втори екран

За да се премине към следващата страница се натиска бутона "Следващи 2 въпроса >>>" (Фигура 4.32.), който се изменя за всеки тест динамично. По всяко време може да се върне на предишната страница. Бара служи и за друго улеснение. Като се натисне върху който и да е въпрос той се показва в дясната част, което помага за по-лесна навигация. След като ученикът е готов с теста и натисне бутона "Приключи теста" (Фигура 4.33.) или времето за изпълнението на теста свърши прозореца се затваря и резултатите се добавят в системата.

Фигура 4.34. Преглеждане не активните тестове след направен един тест

След като теста е привършен ученикът направил теста се премахва от групата, за която е активен теста (Фигура 4.34.).

Заключение

Навлизането на компютрите в бита ни доведе до невъзможността да се справяме без тях. Методът за електронно изпитване все още не е навлязъл широко в българската образователна система, но скоро ще бъде неизменна част от учебния процес. Това прави дипломната работа изключително актуална. "Системата за online тестове" е изградена на базата на Zope - MySQL - Apache. Осигурява три потребителски нива за достъп - администратор, учител и ученик. Извършва се валидиране на входните данни. Системата позволява структуриране по секции и импортиране на секции с въпроси от XML файл. Изградена е оценяваща система. Поддържат се статистики за въпрос, тест и ученик. Системата съдържа архив на направените тестове за всеки ученик. Осигурен е удобен потребителски интерфейс. Създадената система за провеждане и оценяване на изпитни тестове, интегрирана в структурата на Технологическо училище Електронни Системи към Технически Университет - София, несъмнено ще улесни и осъвремени учебния процес. Бъдеща разработка, по която в момента се работи е да може към въпрос да се прикачват файлове и примерен код. Това е един необходим продукт, който ще бъде изпитан и оценен в реални условия.

С помощта на учители и ученици, в бъдеще системата за тестове може да бъде лесно допълнена и модифицирана за различните нужди на обучението, което ще я направи още по-удобна и функционална.

Използвана литература
1. "Zope Book 2.6" http://www.zope.org/Documentation/Books/ZopeBook
/2_6Edition/ZopeBook-2_6.pdf
2. "Python" - http://www.python.org
3. "MySQL" - http://www.mysql.com
4. "HTML Knowledge Base" - www.htmlgoodies.com
5. "W3Schools" - http://www.w3schools.com

Съдържание
Увод 4
Глава 1 Преглед на съществуващите системи за online тестове 5
1.1 Подобни продукти 5
1.2 Развойни среди и програмни продукти 7
1.2.1 Zope 7
1.2.1.1 DTML 8
1.2.1.2 Z SQL Method 10
1.2.1.3 Script (Python) Objects 10
1.2.1.4 External Method 11
1.2.2 Python 11
1.2.3 XML 12
1.2.4 HTML 12
1.2.5 MySQL 12
1.2.6 JavaScript 12
Глава 2 Изисквания към системата за online тестове и избор на програмни езици 13
2.1 Изисквания към системата за online тестове 13
2.2 Избор на програмни езици 14
2.3 Структура на системата за online тестове 16
2.4 Структура на базата данни на системата за online тестове 18
2.5 Структура на XML файла за импортиране на въпроси 28
Глава 3 Реализация на системата за online тестове 29
3.1 Структура на директориите в системата 29
3.2 Описание на файловете в системата 29
Глава 4 Ръководство за потребителя 61
4.1 Изисквания към компютърната конфигурация и инсталация 61
4.1.1 Изисквания 61
4.1.2 Инсталация 61
4.2 Учителска част 62Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на zope/plone базирана система за оnline тестове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.