Създаване на zope/plone базирана система за оnline тестове


Категория на документа: ИнформатикаТЕХНОЛОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ
към ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Дипломант: Научен ръководител:

Мирослав Оцедарски гл. ас. д-р. инж. С. Стефанова

СОФИЯ
2005

Увод

В днешния информационен век компютърът навлезе във всички области на човешката дейност. Не прави изключение и сферата на образованието. Съвременните методи на обучение все повече използват тестови системи за оценяване знанията на учениците. Това пести време и същевременно прави изпитния материал по-динамичен. Ползването на скриптови езици за програмиране за интернет, прави уеб страниците по-функционални, по-интерактивни, предлагайки динамично съдържание и персонализиране на функционалността за всеки потребител или потребителска група. В настоящия момент все по-голяма популярност добива дистанционното обучение. То е немислимо без помощта на компютъра и необходимия софтуер. Затова изграждането на тестова система за изпитване и оценяване неминуемо ще улесни потребителите й, внасяйки по-големи възможности за разширяване на учебния план и дейности. Воденето пък на статистика би улеснило ръководството на училището и учителите за изграждането на добре организиран учебен план. Няма да се налага учителите да хабят свободното си време в проверка на тестове, защото резултатите ще се изчисляват от компютъра.

Целта на настоящата дипломна работа е да изгради подобна система за тестове, която да е интегрирана в структурата на сайта на Технологическо училище Електронни Системи към Технически Университет - София, използвайки вече изградената база данни, както и разширявайки я. Тази тестова система ще улесни учебния процес, поддържайки го в крак с развитието на новите технологии и разработки в областта на образованието.
Глава 1
Преглед на съществуващите системи за online тестове
1.1 Подобни продукти

Съществуват много такива продукти, но малко от тях са на български. Това прави системата за online тестове много удобна за използване в българските училища. Тя е изградена на базата на училищния сайт, което улеснява бъдещите доработки. Това по никакъв начин не означава, че тя е предназначена само за Технологическо училище Електронни Системи към Технически Университет - София. Системата покрива всичко необходимо за провеждането на изпит. За модел при създаването беше използвана системата за тестове на CISCO. При разработването е спазван един принцип за писане и създаване на функционалността, което улеснява бъдещи доразработчици.

Обикновено в подобните продукти съществува учителска част и ученическа част, които са с различни възможности. Учителската част на повечето системи за online тестове има възможност за добавяне на въпроси, за добавяне на тестове, за преглеждане на въпросите и за преглеждане на тестовете. На някои системи добавянето на въпроси става на различни етапи за различните видове въпроси - с един верен отговор, с няколко верни отговора, с отговори Да или Не, с отговори Истина или Лъжа. Всички подобни продукти имат преглед на въведената информация за въпрос и коригирането й. Коригирането също като добавянето понякога става на различни етапи. Някои подобни продукти поддържат автоматично и ръчно генериране на въпросите към теста, както и тестове за самоподготовка и тестове за изпит. Така също поддържат подробно преглеждане на теста и статистиката на теста.

Фигура 1.1. Начална страница на учителската част на "Система за провеждане на изпити и самоподготовка, интегрирана в информационната Web базирана система на ТУЕС към ТУ - София - изпитна част" 2003г.

За ученическата част най-често се предлага преглеждане на тестове за самоподготовка и тестове за изпит, които са активирани за определен ученик и резултатите от направените до момента тестове.

Фигура 1.1. Начална страница на ученическата система и раздела "Тестове" на "Система за провеждане на изпити и самоподготовка, интегрирана в информационната Web базирана система на ТУЕС към ТУ - София - изпитна част" 2003г.

В дипломната работа "Система за провеждане на изпити и самоподготовка, интегрирана в информационната Web базирана система на ТУЕС към ТУ - София - изпитна част" 2003г. съществуват някои пропуски. Най-много проблеми има в структурата на базата данни. Не трябва да се ограничава броят на отговорите. Би било най-добре верните отговори да се указват по техния уникален номер, което прави удачно създаването на нова таблица за съхранение на верните отговори. Това е удобно и за разбиране на типа на въпроса по броя на отговорите, а не с отделно поле за това.

1.2 Развойни среди и програмни продукти

Подобен продукт може да бъде разработен по много начини и с помощта на най-различни програмни средства и езици. В днешно време световните тенденции са да се използват обектно ориентираните езици за програмиране. Те значително улесняват работата на разработчика, като му спестяват време и усилия. Програмите с отворен код са безплатни и поради това са предпочитани пред другите софтуерни продукти за изработката на уеб страници.

Избраният програмен продукт за реализацията на настоящия дипломна работа е Zope - безплатно приложение с отворен код Content Management System (CMS) - система за управление на съдържанието.
1.2.1 Zope

Zope е уеб базирано приложение-сървър (application server) с отворен код, написан основно на програмния език Python. Предлага обектна база от данни, която може да съдържа и динамични HTML шаблони (templates), скриптове, механизъм за търсене, връзки с релационни бази от данни (RDBMS) и код. Съдържа силен модел за работа през мрежата, позволяващ да актуализирате вашия сайт независимо къде се намирате. За да позволи това, Zope съдържа сигурен защитен модел. Създадена на принципа на "сигурно предоставяне на контрол", архитектурата на системата за сигурност на Zope, позволява да се предава контрола върху части от уеб сайт и на други организации и/или лица. Транзакционният модел не се обръща само към обектната база от данни на Zope, а чрез връзки и към много други релационни бази от данни, осигурявайки интегритет на данните. Този модел подсигурява съхранението на цялата информация в свързани информационни носители докато не бъде получен отговор на уеб браузъра или някакъв друг клиент.

Съществуват много продукти (допълнителни модули към Zope) достъпни за изтегляне, които разширяват основните инструменти за създаване на сайтове. Тези продукти съдържат нови обекти, релационни бази данни и други външни връзки към източници на информация. Zope се инсталира много лесно. Популярността му расте изключително бързо. Zope позволява на своите разработчици да създават уеб приложения, ползвайки само уеб браузър. Zope поддържа свои собствени HTTP, FTP, WebDAV, и XML-RPC, но може да бъде използвам и с Apache или други уеб сървъри [1].
1.2.1.1 DTML

DTML (Document Template Markup Language) е средство за създаване на динамичен HTML и текст. В Zope се използва за създаването на динамични уеб страници. Например може да се използва DTML за създаването на страница, в която да се попълват редовете и клетките на HTML таблица с информация от външна база данни. DTML е таг-базиран представителен и скриптов език. Това означава, че тагове вкарани във вашия HTML (e.g. <dtml-var name> ), правят така че част от вашата страница да бъде заменена от динамично съдържание. DTML е "server-side" скриптов език. Това означава, че DTML командите са изпълнявани от Zope от страна на сървъра и резултатите от изпълнението се пращат на вашия браузър. За разлика от "client-side" скриптови езици като JavaScript, които не се изпълняват от сървъра, а биват изпратени на вашия браузър и изпълнени от него.

DTML Documents и DTML MethodsСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на zope/plone базирана система за оnline тестове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.