Създаване на база от данни организирани за магазин за продажба на мебели


Категория на документа: Информатика


Икономически университет-Варна

Създаване на база от данни организирани за магазин за продажба на мебели

Варна 2012
ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА

Мебелна къща " Детелина" се занимава с призводство и търговия на мебели и предлага производство на висококачествени мебели по поръчка и индивидуален проект на конкурентни цени . Фирмата проектира , изработва и извършва монтаж на мебели и обзавеждане за дома и офиса . Намира се в град Пловдив,но има и представителен магазин в тара Загора, а производственият цех се намира в кв. "Индустриален". Обзавеждането което фирмата предлага се отличава с авангардни дизайнерски решения, вдъхновени от водещия опит на редица български производители.

Мебелна къща "Детелина" е специализирано предприятие за производство на мебели от масивна букова, дъбова,липова ,черешова и иглолистна дървесина, плочи от дървени части и естествени фурнири. Произвежданите мебели отговарят на БДС и на световните стандарти.

Предприятието се позиционирана на територията на града и региона. Фирмата предлага качествени продукти на достъпни цени, за да задоволява потребностите на клиентите, които търсят уюта за своя дом и офис, което ще позволи да просперира в бизнеса.

Фирмата предлага на клиента асортименентен лист съдържащ наименованието на стоката, нейния код и цена. При поръчка фирмата изисква от клиентите техните имена или име на фирмата, точен адрес и информация дали плащането ще бъде в брой или не. Фирмата предлага отстъпки при суми надвишаващи определена. Доставката на поръчаната стока става след не повече от 20 дни, от деня на поръчката.

Въз основа на тези данни:
* да се поддържа актуална ценова листа на предлаганите стоки
* да се поддържат данни за приетите поръчки и да се изчислява тяхната стойност като се стремим максимално да ограничим данните, въвеждани от клавиатурата.
* Да се изчислят общият,средният,минималният и максималният размер на стойността на приетите поръчки
* да се получат обобщени данни за общата стойност на поръчките без отстъпка чрез използване на функцията SUMIF
* да се получат обобщени данни за броя на поръчките плащани в брой и броя на поръчките с отстъпка чрез използване на функцията COUNTIF
* да се направят обобщаващи отчети(с използването на Subtotal) за брой суми плащани от клиент, закуменп минимално количество и общо количество за клиент
* да се извърши филтриране на клиенти закупили само артикум маси, отстъпки за закупените артикули и плащания в брой
* Да се изведат записите от дата 15.11.2008, чиято дата на получаване е 15.12.2009, записите на стоките чиито единична цена е 14лв и плащанията които не са в брой.(данните да се извеждат на нови работни листи).
* Да се изработи обобщаваща Pivot таблица по име на получател и сума на плащане, по код на стоката и количество и дата на поръчката и количество.(данните да се извеждат на нов работен лист)
* Графична интерпретация на данни
* Импотиране на данни от Excel в Аccess
* Проектиране на две таблици в Access
* Създаване на връзки между проектираните и импотираните таблици
* Проектиране на: заявка за извличане на данни от свързани таблици, заявки с критерии, заявки с изчисления.
* Разработка на формуляр
* Разработка на отчет
Процес на работа:

1) Въвеждат се данните в номенклатурната таблица от клавиатурата.(таб.1)
Таблица 1. Номенклатура

2) За таблица "Поръчки" данните в колони "Номер", "Дата на поръчка", "Дата на доставка", Получател", "Код на стоката", "Количество", "Плащане в брой" се въвеждат от клавиатурата. (таб.2)
3) Данните в колони "Наименование на стоката" и "Единична цена" се извличат с помощта на функцията VLOOKUP по точна стойност, която се прилага за кода на съответната стока.(таб.2)
4) Данните в колона "Сума на поръчката" се изчислява като произведение на количеството и цената.(таб.2)
5) За данните в колона "Отстъпка" се използва If. Ако сумата на поръчката е по-голяма или равна на 300лв ще изпише "да" за отстъпка, ако условието е грешно ще изпише "не"(таб.2)
6) За данните от колона "Сума за плащане" се използва също If. Ако има отстъпка от сумата на поръчката се вадят 10%(таб.2)
7) Използват се функциите SUM, MIN, MAX за обобщаване на стойността на поръчката(таб.2)
8) За обощаване на обща сума на поръчките без отстъпка използваме функциятa SUMIF.(таб.2)
9) За изчисляването на броя на плащанията в брой и броя на поръчките с отстъпка се използва функцията COUNTIF.(таб.2)
Таблица 2. Поръчки на Мебелна къща "Рая" за месец декември

10) Автоматично филтриране.(таб.3, 3.1, 3.2)
Таблица 3. Поръчки на артикул маса за месец декември

Таблица 3.1. Отстъпки на поръчаните стоки (да)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на база от данни организирани за магазин за продажба на мебели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.