Създайте HTML страница, която позволява избор на цвета на символите и техния шрифт


Категория на документа: Информатика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
**********************************************************
КАТЕДРА "Компютърни системи и технологии"

По дисциплината: "ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА"

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА: Създайте HTML страница, която позволява избор на цвета на символите и техния шрифт.При всяко следващо зареждане на страницата да се активират последно избраните настройки.

Изготвил: .....
Спец. КСТ, Група 2а, фак.№...

Дата:20.04.2012 Проверил:

1.Промяна на стила на символи от ниво JavaScript. Пример.

Всеки текст има основен стил. Например заглавния текст е центриран и е с по-голям размер, Композитор е по-малък и подравнен в дясно. По време на редактиране на текст можете да правите промени на оформлението, за да се различава от основните.

Свойства на текста:

Font: Име на шрифта, като "Times New Roman" или "Arial".

Size: Размер на шрифта в пунктове.

Italic, Bold, Underline: свойства на шрифта (курсив, удебеляване, подчертаване).

Anchor: страница, време, глава на нота, система, петолиние.

Alignment: хоризонтално подравняване: ляво, дясно, център; вертикално подравняване: отгоре, отдолу, център.

Offset: отместване от нормалната котвена позиция.

Offset Type: Вид на отместването - mm, разстояние или процент от големината на страницата.

Типове текст:

Заглавие, Подзаглавие, Композитор, Поет: закачени за страницата

Fingering: Пръстовките се закачат за главите на нотите.

Lyrics: Текстовете на песните са позиционирани по време.

Имена на акорди: Имената на акордите също са позиционирани по време.

Система: Прилага се на всички петолиния в система.* Позиционира се по време.

Петолиние: Прилага се на едно петолиние в система.* Позиционира се по време.

Пример за промяна на стила с JavaScript.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създайте HTML страница, която позволява избор на цвета на символите и техния шрифт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.