Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи


Категория на документа: Информатика


На наемна основа те ползват информационни ресурси, които се предоставят от посредник (доставчик на информационни услуги).
Крайните потребители ползват информационните ресурси под формата на услуга, затова заплащат само онези ресурси, които ползват.
Същност на разсеяната обработка на данни
Болшинството архитектури реализиращи разсеяна обработка на данни (Cloud Computing) се базират на надеждно информационно обслужване, предоставяно от специализирани центрове за данни и инсталираните там сървъри.
Основните характеристики, които притежават базираните на разсеяна обработка на данни (Cloud Computing) архитектури са:
гъвкавост;
ниски разходи;
независимост от технически средства и географско местоположение;
общност с много потребители;
надеждност;
мащабируемост;
сигурност;
устойчивост,
гарантирана поддръжка и др.
Същност на разсеяната обработка на данни

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.