Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи


Категория на документа: Информатика


Тези компоненти са проектирани и се манипулират като независими модули.
Много често отделните модули функционират върху отделни компютърни (хардуерни) платформи .
Трислойният модел е софтуерна структура, модел за проектиране на софтуера на модулен принцип.
Слоеве на трислойната архитектура "Клиент-Сървър"
Трислойната архитектура включва следните три слоя:
Извеждащ слой (PresentationTier);
Приложен слой (Слой бизнес логика - Business Logic Tier);
Слой данни (Data Tier).
Извеждащ слой (PresentationTier)
Това е най-горният слой на приложния софтуер.
Извеждащият слой представя управленската информация, свързана със специфични задачи ва потребителя (търговска дейност, производствена дейност, снабдяване, управление на човешките ресурси и др.).
Той комуникира с другите слоеве чрез извеждане на резултати (управленска информация) към клиентски приложения или уеб браузъри; предоставяне на информация към всички останали слоеве на архитектурата ;
Приложен слой (Слой бизнес логика - Business Logic Tier)
Приложният слой е слой, който е изтеглен от приложния слой (при двуслойна архитектура) и служи за оперативно управление на функционалността на приложния софтуер чрез извършване на детайлна обработка на данни.
Слой данни (Data Tier)
Този слой е формиран от сървърите за обслужване на база данни.
В този слой данните се поддържат независими от бизнес логиката (приложните сървъри).
Независимостта на данните улеснява мащабируемостта на УИС и повишава ефективността на действието й.
Софтуерни клиенти
Софтуерните клиенти са софтуерни приложения или системи, които посредством компютърни мрежи имат достъп до други компютърни системи, изпълняващи ролята на сървъри.
Терминът първоначално се е използвал за устройства, които не са били в състояние да изпълняват самостоятелно изчислителни задачи, но са могли да взаимодействат с отдалечени компютри чрез компютърни мрежи.
Тези т.нар. "неми терминали" са били клиенти на големи компютри (Mainframe), които могат да разпределят времето за извършване на различни изчисления.
Софтуерни клиенти
Днес архитектурата "Клиент-Сървър" се използва и през Интернет, където потребителят може да се свърже за получаване на информационно обслужване към отдалечена система чрез група от Интернет протоколи.
В такава ситуация уеб браузърите изпълняват ролята на софтуерни клиенти, които се свързват към уеб сървъри за достигане на уеб страници, които да изобразят.
Все повече от съществуващите големи клиентски приложения се заместват с уеб сайтове, с което уеб браузърът се превръща в универсален софтуерен клиент.
Така се избягват конфликтите при промяна на значим елемент от софтуера върху всеки компютър, който се използва за решаване на приложни задачи.
Типове софтуерни клиенти

Софтуерните клиенти се класифицират в три основни групи:
обогатени (fat);
олекотени (thin);
хибридни.
Типове софтуерни клиенти

Обогатени клиенти
Обогатените клиенти (fat client, thick client, rich client) са клиенти, които сами изпълняват изчислителни операции върху огромни масиви от данни, като не разчитат на сървъри.
Обогатените клиенти имат най-често вида на персонални компютри (десктопи и лаптопи), защото това са устройства, които могат да оперират независимо.
Програмни среди за създаване на обогатени клиенти са: Curl, Delphi, .Net, Java и др.
Олекотени клиенти
Олекотените клиенти (Thin client) са възможно най-опростените клиенти.
Олекотените клиенти изцяло използват ресурсите на приемната компютърна система (Host).
Задачите, които решават олекотените клиенти основно се ограничават до изобразяване на графични интерфейси, предоставяни от т.нар. "Приложни сървъри".
Приложните сървъри имат задачата да извършват необходимата обработка върху масивите с данни.

Програмни среди, с които се създават олекотени клиенти са: JavaScript/Ajax; ASP; JSP и др.
Хибридни клиенти
Хибридните клиенти са съчетание на горните два типа клиенти.
Подобно на обогатените клиенти, те извършват локални обработки на данни, но разчитат на сървърите за съхранение на данните.
Такъв подход извлича ползите, както от обогатените клиенти (мултимедийна поддръжка, висока производителност), така и от олекотените клиенти (висока управляемост и гъвкавост).
Хардуерна виртуализацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.