Стеганография


Категория на документа: Информатика


Системата за уведомяване, предложени в този раздел използва таговете на снимките, намиращи се OSN / OPS. Дори и в този случай, един може да извърши операцията етикет дори във вид изображения .

VI. CONCLUSIONS

ИЗВОДИ

В тази книга са предоставени нови техники за създаване на сигурна комуникация относно Internet . Най-важните
елементи при прилагането на тези техники са наличието
на снимки, публикувани и споделени в мрежата, както и
възможността за създаване на етикети на другите потребители. Количеството на информация, която може да бъде скрита, зависи от броя на публикуваните снимки и номерата на потребителите,които включват име както и как те са разпределени в
различни албуми. Система за уведомление, която използва тагове
предлага да се въведе защитен синхронен комуникационен
канал. Тъй като повечето от OSN / OPS променят публикуваните снимки, не е възможно да се използват класическите стенографични техники директно на тези изображения. Така предложената стенографска техниката може да бъде много полезна да се създаде таен канал дори на OSN / OPS за пословично променят мултимедийни файлове преди публикуване.

Използвана литература (REFERENCES)

[1] J. Barnes, "Human relations," Class and Committees in a Norwegian
Island Parish, vol. 7, pp. 39-58, 1954.
[2] S. Grabner-Krauter, "Web 2.0 social networks: The role of trust," Journal
of Business Ethics, vol. 90, pp. 505-522, December 2009.
[3] D. M. Boyd and N. B. Ellison, "Social network sites: Definition, history,
and scholarship," Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 13,
no. 1, pp. 210-230, 2007.
[4] Wikipedia, "List of photo sharing websites," http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_photo_sharing_websites, visited June 2011.
[5] A. Castiglione, G. Cattaneo, and A. De Santis, "A forensic analysis of
images on online social networks," Submitted, June 2011.
[6] B. W. Lampson, "A note on the confinement problem," Commun. ACM,
vol. 16, pp. 613-615, October 1973.
[7] F. L. Bauer, Decrypted secrets - methods and maxims of cryptology (4.
ed.). Springer, 2007.
[8] P. Deutsch, "Deflate compressed data format specification version 1.3,"
http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt, May 1996.
[9] Camera & Imaging Products Association, Standardization Committee,
"Exchangeable image file format for digital still cameras: Exif Version
2.3," http://www.cipa.jp/english/hyoujunka/kikaku/pdf/DC-008-2010_E.
pdf, 26 April 2010.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стеганография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.