Стеганография


Категория на документа: Информатика


функции , тогава други методи трябва да бъдат използвани за определяне реда на фрагменти . Информацията за поръчка трябва да бъде от обекта и може да бъде с фиксиран априори
или включена в информацията, публикувана от OSN / OPS .
Например , той може да бъде включен като част от името на файла на
снимката. Този подход ясно намалява общата информация
носена от STEGO - система. Ако "к" цифри са на разположение в
името на файла за STEGO - данни , тогава Q от тях може да се използва
като индекс , а останалите K - Q да вграждат фрагменти.
Също така е възможно да се включи информация за реда в
EXIF [ 9 ] метаданни на снимките , като коментар или ключова дума
от публикуваните снимки , толкова дълго, тъй като тази информация не са модифицирани преди публикуването и не подлежи на промени
след публикуването от OSN / OPS.
Някои OSNs, като Facebook, не запазват оригинала на
името на файла, но го преименуват с нов, който съдържа няколко
парчета от информация, като например "идентификатор Facebook". в
тези случаи, предложеният метод не може да се използва директно,
задължава скритите данни да бъдат изтрити, когато изображенията са публикувани с OSN / OPS. Този проблем може да се преодолее чрез съхраняване на оригиналното име на файл в други области, които обикновено са представи в повечето от OSN / OPS. В случай на Facebook,
Например, полето "Описание" може да се използва за съхраняване
оригиналното име на файла и следователно приема предложените техники.
Stego-данни трябва да не се вграждат в цялата
снимка, принадлежаща към даден потребител, с което е възможно да се използва само подмножество. Останалите снимки, както и съответните им имена на файловете, може да се използват за по-нататъшно скриване при наличие на STEGO-система. Ето защо е важно да се установи кои са снимките, които ще бъдат използвани, за да вградите фрагментите.
Възможно е да се използва подход, подобен на този приет
в определяне на пермутация σ показана по-горе.
Нека Р1, Р2, · · ·, Pn се последователността на всички изображения публикувани от потребител, тъй като те се появяват на OSN / OPS. характерна за двоичен вектор c1, c2, · · ·, CN е избрал да се установи коя
снимка трябва да бъде част от последователността, използвана за вграждащата процедура. Това е, CI = 1 означава, че снимката Pi е част от последователността, докато CI = 0 казва, че снимката Pi не трябва
се счита. Следователно, първоначалната последователност на снимките е PI1, PI2, · · ·, Пим където 1 ≤ i1 Подобно на определянето на пермутация σ има
са различни начини за закрепване на характеристиката на бинарния вектор :
• Тя може да бъде определена предварително . Например , тя може да бъде част от двоичен ,разширяване на π или резултата от лотарията .
• Това може да варира в зависимост от последователността на снимки. Например ,може да бъде Съединяването на хеш стойности на първите няколко снимки .
• Това може да зависи и от друга информация , публикувана на
OSN / OPS . Например , тя може да бъде изхода на PRNG засява с априори фиксирана снимка .

• И накрая , може да зависи както от последователността на снимки
Р1 , Р2 , · · · , Pn както и допълнителна снимка P
публикувана на OSN / OPS . Например , PRNG може да се засява с фото P и след това резултатите от дейността си може
се XORed парче-мъдър с стойностите на хеш изчисляват на
първите няколко снимки.
Друга възможност, предлагана от OSN / OPS е обединението
и организиране на снимки в папки, чието име е обикновено
оставено на избора на потребителя. Това прави възможно да се използват имена на файлове в папка, за да скрият части от Stego-DATA.
С цел да се подобри ефективността на цялата система,
препоръчително е да компресирате Stego-Data преди вграждането му.
Например, Deflate алгоритъм [8] може да се използва.
Тъй като Stego-данните могат да бъдат открити, алгоритъм за криптиране (или симетрична или асиметрична) трябва да се използва преди вграждането. Това увеличава ентропията и го прави по-трудно да се открие наличието на STEGO-данните.

Time Consistency
Време Съвместимост
The EXIF (Exchangeable Image File Format) стандарт [9]
се използва за асоцииране на метаданни на изображението сред
информация, предоставена от стандарта EXIF, в този подраздел
вниманието е фокусирано върху времето и датата. Такава информацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стеганография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.