Стеганография


Категория на документа: Информатика


последното парче , SM, е с размер ≤ к .
A пермутация σ е избрала да установи къде да вградите
всеки фрагмент . Конкретно, фрагмент sσ (I ) е поставен в
името на файла на снимката Pi . По-нататък , на σ (I ) се нарича
като индекс на фрагмент . С цел да се извлече STEGO - данни
от последователността на снимки P1 , P2 , · · · , Pm , получателят
трябва да изчисли обратната пермутация σ - 1 . Ако Fi е
фрагмент извлича от името на файла на снимката Pi , а след това
на STEGO - данни се възстановен като fσ -1 ( 1 )
| | fσ - 1 ( 2 )
| | · · | | Fσ - 1 ( т),
който възстановява стойността на вградения STEGO - данните S.
Съществуват различни начини за закрепване на пермутация σ и , по този начин , се установява редът на фрагментите :
• Пермутацията може да бъде определена предварително , например тя може да бъде пермутация на идентичност ( т.е. σ (I ) = I) , или обратното в пермутационен ред ( т.е. , σ (I ) = m - I + 1 ) .
• за пермутация може да зависи от последователността на файлове
P1 , P2 , · · · , Pm , например стойностите на хеш на
участващите снимки могат да бъдат изчислени и определят пермутация съгласно лексикографски ред на тези хеш
стойности , а именно , σ (I ) е равен на индекса , съответстващ
на i-th -малката стойност в набор от изчислени хешове
HP1), HP2), · · ·, H (Pn). Ако H (Pj) е на I-вата малка
стойност в този набор, след това σ(i) = j.
Пермутацията може да зависи и от друга информация
публикувана на OSN / OPS. Например, друга публикувана
снимка Р може да се определи и да се използва като семена в
Pseudo-Random Number Generator (PRNG) да произвежда
PRNG последователност (P) = g1 | | g2 | | · · | | г м стойности
с подходяща дължина. Пермутацията се определя съгласно
до лексикографски ред на ценности g1, g2, · · ·, GM, че
е, σ (I) е равно на индекса, съответстващ на I-та
малка стойност между тях. Ако GJ е i-th-малката стойност
в този набор, след това σ(i) = j.
• И накрая, на пермутация може да зависи както от последователността
на снимки P1, P2, · · ·, Pm, така и от други публикувани
снимки по OSN / ОП. Например, на изхода на
на PRNG може да се прилага на входа, заедно с
снимка Pi към функцията за сегментиране. С други думи, m
стойности g1, g2, · · ·, GM, продукция на PRNG засява с
външна снимка P, може да се съединяват по двойки към
поредица от снимки P1, P2, · · ·, Pm, за да се получи
Полученият g1 | | P1, g2 | | P2, · · ·, GM | | Pm. Пермутацията е
дефинирани според лексикографски ред на ценности
g1 | | P1, g2 | | P2, · · ·, GM | | Pm, което е, σ (I) е равна на
индекс, съответстващ на входно- i-th-малката стойност между
тях.
Ако частите се публикуват от частен ключ, редът на пермутацията също зависи от това. Например, HMAC може да се използва вместо
хеш стойности.
Ясно е, че за някои от методите, описани по-горе ,
в пермутация се определят от обекти публикувани
на OSN , тези обекти не трябва да се променят след публикуването
тъй като би могло да се осуети разкриването на процеса на stegosystem .
Ако промени не могат да бъдат избегнати поради OSN / OPSСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стеганография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.