Стеганография


Категория на документа: Информатика
НВУ "Васил Левски"
Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

КУРСОВ ПРОЕКТ

Дисциплина - Организация на компютъра

Разработил:Вероника Борисова Проверил:................... Специалност: КСТ
Факултетен № 1107604 ас.инж.Веселка Тодорова
Стеганография и сигурно съобщаване на
Онлайн социалните мрежи и онлайн споделяне на снимки
Steganography and Secure Communication on Online Social Networks and Online Photo Sharing

Abstract- On в интернет днес , има множество сайтове,предлага места за съхраняване и споделяне на изображения (снимки, рисунки ,Cliparts и др.) Онлайн социални мрежи ( OSN ) и Online Photo Services (OPS ) обикновено предлагат този вид услуга, която прави възможно да качват и управляват изображенията,които се публикуват .
Потребителите могат дапубликуват свои собствени изображения, както и да добавят описания и етикети .
Чрез регулиране на настройките за защита на личната информация , образите стават видими само за оторизирани потребители , като след това е възможно да се добавят някакви коментари . Като цяло, OSN / OPS манипулира и публикува снимки от преоразмеряване , обновяване на метаданни , компресиране,вграждане на водни знаци , което прави трудно да се използват добре познатите стенографични техники върху тях.В тази статия две нови стенеграфични схеми са предложени и анализирани, които основно се използват за публикуваните изображения и за оцеляването на OSN / OPS преработка преди публикуването им.Накрая се използва система за уведомление, която използва тагове, за да може да се управлява.Предлага -изпращане / получаване на информация за тайния канал, това дава възможност за заличаването на получената информация , както и увеличаване на честотната лента на тайния канал.

ВЪВЕДЕНИЕ

" Социална мрежа " е сдружение на хора , съставено заедно със семейство , работа или хоби. Този термин е въведен първи през 1954 г. от Дж. А. Барнс . По този начин, социална мрежа е социална структура , съставена от индивиди ( или организации ), наречени" Възли ", които са обвързани ( свързани ) с един или повече специфични видове взаимозависимост , като приятелство , родство , общи интереси, финансови борси , нехаресвания , сексуални взаимоотношения, както и връзката на вярвания , знания или престиж.Виртуализацията на понятието , т.е. , когато връзката между играчите се извършва в интернет , се нарича Online Social Network [ 2 ] . За да може OSN да работи в Интернет , тя изисква онлайн услуга , платформа , или сайт, който се фокусира върху сградата и отразяващи на социалната мрежа Сайтове . Дефиниция на социални сайтове в мрежата , предложена в следното : " Ние определяме социални мрежи сайтове като уеб-базирана услуга, която позволяват на хората да : изграждане на публичен или полу публичен профил в рамките на ограничена система , артикулира списък на други потребители , с които те споделят една връзка ,едно виждане в списъка си на връзки и тези, направени от другите в рамките насистема ".

OSN се основава на представянето на потребителите чрезпрофил , състоящ се от набор от качества, които той описва ,социалните връзки , както и някои допълнителни услуги. Тези уеб-базирани услуги позволяват на потребителите да комуникират чрез интернет и включват електронна поща , мигновени съобщения , както и за обмен на данни(например , идеи , дейности , събития , интереси , изображения и т.н.). основната услуга, предлагана от OSNs е създаването на една връзка сред потребителите , споделящи общи интереси, като хобита , политика ,спорт и религия .Една обща услуга, предлагана от OSN е свързана с изображения.Като цяло , изображенията могат да бъдат качени , организирани в албуми и може да съдържат етикети на други потребители. Това създава връзка към друг член на OSN който е маркиран в картинката . За маркиране операциите обикновено се предоставят на вниманието на потребителите и участващи . Друга функция, която е много често на OSN както и OPS е възможност за добавяне на някои ключови думи за всяка публикувана снимка .Най- популярни OSNs в света са без съмнение Twitter и Facebook . Въпреки това , има и други , които са широко разпространени в определени географски райони. Например , MySpace и LinkedIn са популярни в Северна Америка , Orkut и Hi5 в Южна Америка и Централна Америка, Nexopia в Канада, Tuenti в Испания , StudiVZ в Германия , iWiW в Унгария и Nasza - Klasa в Полша. Online Photo Sharing ( OPS ) уеб - сайт дава възможност да се публикуват онлайн цифрови изображения, снимки . Това се осигурява чрез приложения, които улесняват качването , визуализацията и управлението на изображенията. Таблица I сравнение на някои OPS уеб- услуги .
Там е:
• името на обекта;
• формат на файл с изображение прието по време на качването ;
• възможността да създавате и подреждате албуми и директории ;
• границите на пространство за всеки потребител ;
• ако тя позволява да отбелязвате снимки или да използвате ключови думи ;
• ако тя позволява да вмъкнете коментари ;
• приблизителния брой на регистриран потребител .
Обикновено , OSN както OPS прилагат някои обработки на изображения, преди публикуването им, например чрез преоразмеряване , преименуване , компресиране, и др . Извършва се характеризиране на обработката, осъществявана от някои OSN / OPS .
Facebook променя размера на изображенията на резолюция на 720 пиксела или 2048 за изображения с висока резолюция, както и преименува с низ, съдържащ, наред с други неща, Facebook цифров потребителски ID, както и последователност-броя на снимката. Двете резолюции, 720 пиксела и 2048, са по-голямата част от изображенията.Когато Facebook преоразмерява, мащабира по-голяма част от изображение на една от двете резолюции и модифицира от другата страна запазвайки първоначалното съотношение на размерите на изображението. Picasa на OPS, разработени от Google, не изпълняват никаква преработка нито в решението, нито свиване на публикуваните изображения. В действителност, когато представят изображения на резолюцията управлявана от Picasa, т.е., "оригинална резолюция", 1600, 1200 или 640 пиксела (по-голямата част) изображенията остават непроменени.
Този документ предлага и анализи две нови стенографски технки, за да се скрие информация. Първата техника използва
името на файла на изображенията като генериран от цифров фотоапарат.
Втората техника се възползва от функцията на вмъкване на тагове в изображения. И накрая, този документ предлага техника, за да се установи сигурен канал за комуникация между потребителите , които експлоатират включените OSN / OPS .

Етикетите се използват за изграждане на
система за уведомление, която позволява на потребителите да се обявяват като изпратят ново тайно послание .Документът е структуриран по следния начин. Раздел II дава класификация
Скриването на информация . В раздел III техниката
за скриване на данни чрез използване на името на файла на публикуваните изображения са описани . В раздел IV на втора стенографска техниката , която използва тагове , за да се скрие информация в
Е представена OSN / OPS . Раздел V илюстрира как да се създаде
осигуряване на комуникационен канал , чрез добавяне на две предложения
steganographic схеми система за уведомление, въз основа на тагове .
Някои заключителни забележки , са дадени в

раздел VI.

II. INFORMATION HIDING
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стеганография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.