SQL функции за форматиране на изхода


Категория на документа: Информатика
КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

SQL функции за форматиране на изхода

София
2013

СЪДЪРЖАНИЕ

1. История на SQL?
2. Какво е SQL?
3. SQL функции за форматиране на изхода
4. Функции за работа с дати
5. Функции за конвентиране на данни
6. Използване на TO_CHAR функцията с числа
7. Вграждане на функции
8. Основни функции за работа с всички типове
9. Заключение

У в о д

SQL е език за работа с релационни бази данни.Релационните база данни се състоят от таблиц,коит съдържат някаква информация.Езикът SQL ни предоставя средства за добавяне,преглеждане,променяне изтриване на база данни.

1. История на SQL?
Появяването на SQL се свързва с възникването на ралационни модели на база данни.Релационната база данни е била създадена за първи път през 1969 година и несъмнено се е превърнала в най-широко използвания модел в управлението на база данни днес.Бащата на релационния модел,д-р Едгар Ф. Код се е занимавал с изследвания за IBM в края на 60-те години на миналия век и по онова време е проучвал нови начини да се манипулират големи количества данни. Д-р Код официално представил неговия нов релационен модел в забележителен труд,озаглавен " A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" през Юни 1970година.
2. Какво е SQL?
Името SQL е получено от първите букви на Structured Query Language или на български "Език за структурирани заявки".Кодът на SQL във своята същност представлява заявки,т.е. заповедни изречения - въведи това,изтрий онова.SQL се различава от езика като C или Java по това,че кодът не определя какви действия трябва да се извършат,а само желания резултат.Ако искаме да вземем всички записи в базата , за които е изпъленено условито "X", не трябва да пишем цикъл,който ги обхожда и проверява условието за всеки поотделно,а направо правим заявка "искам всички записи,които отговарят на условието X ". Оттам нататък за конкретните стъпки по изпълнението на тази заявка се грижи програмата,която обслужва базата данни.
Това е език за обработка на данни, който е приет като стандарт от ANSI (American National Standards Institute) и от ISO (Международна организация по стандартизация).Езикът SQL най-общо казано се използва за за създаване на база от данни, създаване на таблици и връзките между тях,вмъкване ,извличане ,промяна и изтриване на информация от таблици в база данни.Въпреки съществуването на официален стандарт на езика,почти всяка система за управление на база от данни има своя собствена имплементация.Почти винаги се спазват основните правила в езика,но често се дабавя допълнителна функционалност,която е специфична за използваната СУБД.
Пример за SQL заявка , с която създаваме списък с всички клиенти в град София е следния:

SQL е стандартен език, използван за работа с релационни бази данни.Те осигуряват няколко предимства :
- Врадена цялост на много нива
- Логическа и физическа независимст на данните от приложенията за база данни
- Гарантирана съгласуваност и точност на данните
- Лесно извличане на данни
Тези и друи предимства се оказват полезни за общностите и за всички онези,които трябва да събират и управляват данни.
SQL се състои от следните оператори:
- Език за манипулиране на данните(Data Manipulation Language - DML)- това са набори от команди,манипулиращи директно данните в таблиците ии визуализиращи тези данни.
•SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE
- Език за дефиниране на данните ( Data Definition Lanuage - DDL)- това е езика , на който се дефинират обектите:таблици,изгледи и др,
- • CREATE,ALTER,DROP,RENAME,TRUNCATE,COMMEN
- •GRANT,REVOKE - добавят или премахват права за достъп до СУБД или до отделни обекти.
- Средства за контрол на данните (Data Control Definition-DCD) - определя дали да разреши на потребителя дали да изпълни дадени действия.
В следващата точка ще разледаме SQL функциите за форматиране на изхода,които са една минимална част от океана от функции,които предлага SQL.
3. SQL функции за форматиране на изхода
Езикът SQL работи с различни вградени функции за форматиране на изхода.Основно се различават 2 вида функции:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SQL функции за форматиране на изхода 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.