Софтуерна фирма


Категория на документа: ИнформатикаРУ " Ангел Кънчев ''

Гр. Русе

По:Софтуерни технологии

Изготвил: Проверил: ..................

Специалност:
Факултет:
Курс:
Фак.
Група:

Изисквания за съдържанието на записката по софтуерни технологии

1. Условие на задачата.
2. Анализ на приложната област, за която ще се разработва системата.
3. Формулиране на изискванията (Спецификация на задачата).
4. Проектиране на системата.
5. Описание на тестването на системата (избор на стратегията за тестването; проектиране на тестовите случаи; описание на тестовете и очакваните резултати).

1.Условие на заданието

Задача 12: Да се автоматизира дейността на малка софтуерна фирма, която е свързана с обслужване на клиентите й.

2. Анализ на приложната област

Малката софтуерна фирма " ЕДИА " ООД се занимава със създаване на сайтове. Фирмата има няколко отдела, единият от които е за обслужване на клиенти. Задачата на този отдел е да регистрира новите клиенти. Информацията за тях трябва да бъде актуална. Фирмата предлага разработване и поддръжка на сайтове. Разработването на един сайт се състой от няколко етапа. В първия етап клиента казва свойте изисквания за конкретния сайт. Едно от изискванията е дали ще е платен или ще е със свободен достъп. Цената на сайта зависи от това колко хоста и колко домейна ще има. Също така се определя времето, което се отделя за поддръжката на сайтовете и месечното задължение към фирмата. Регистрацията представлява попълване на така наречения " договор ", в който се вписва: номер на договора, трите имена на клиента, ЕГН, адрес, телефон, номер на банкова сметка , датата на която е подписан договора. В договора е уточнен периода за който е сключен. В договора е упоменато, коя от услигите на фирмата ще използва клиента, според която се определя цената. Плащанията се извършват по банков път до 25 число на всеки месец. При което банката извежда два отчета за клиенти:
* Единия отчет е за тези, които са си платили.
* Втория отчет е за тези, които не са си платили.

При което банката изпраща отчетите до фирмата за извършените транзакции от клиентите. Неплатилите клиенти след тази дата получават предупреждаващо съобщение, че ще бъде спряна поддръжката на техния сайт.

С цел по-добро обслужване на клиентите, от персонала на софтуерната фирма се изисква да са приветливи, с усет за по-добро разработване и поддръжка на сайтове.
Фирмата съхранява данните на клиентите във файлова система. В края на всяка календарна година тези файлове се архивират.
По зададен входящ номер на договора се извежда цялата информация за даден клиент.

Фирмата има 150 клиента, на които във всеки един момент може да се провери:
* Колко хора посещават дадения сайт
* Кога последно е обновенна информацията
* Дали сайта е със платен или свободен достъп.

3. Спецификация на системата

I. Системата трябва да има следните възможности: - да автоматизира дейността за по-добро обслужване на клиентите. Трябва да съхранява информацията за всичките си клиенти:
* Трите имена
* ЕГН
* Телефон
* АдресСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Софтуерна фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.