Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия.


Категория на документа: Информатика


По споразумение с доставчика
Обща схема и интерфейс на данните
Процент на дублиране на данните
Няма изключителен подход
Минимален
Консистенция на данните
Ограничена при извличане на данните
Осигурена
Разтегливост и гъвкавост
Публикуван интерфейс за данни
Модификация на схемата и различни изгледи
Подръжка за няколко потребителя и сигурност
Варира от компонент до компонент
Централизирани политика и механизъм
Цалост на операцията
Предимно ръчна
Предимно автоматична с възстановяване
Управление на конфигурацията
Според използвания инструмент
Централизирани политика и механизъм
Таблица 1. Сравнение между подходите Импорт / Експорт и Общо хранилище на данни

инструмента за капсулиране данните са съхранявани в хранилище и експортирани или реимпортирани преди или след изполването на инструмента.

Семантика на данните - значението на соделянето на данни може да бъде определено по един от следните два начина:
> Обща схема, която идентифицира типа елементи, представени чрез данните, характеристиките на тези елементи и типа взаимоотношение между тях;
> Общи формати за данни - представлява споразумение за съхранението на всички данни в определен формат през цялото време или за извличането на подмножество от данни и предоставянето им в определен момент от време.

2.5. Практики в индустрията в създаването, внедряването и развитието на софтуерни интензивни системи:

Разгледаните по-долу практики са изпитани и доказали се през последните десетилетия. Днес, когато наблюдаваме наличието на все повече компании, чиято основна дейност е разработката на софтуер, виждаме тези практики узрели за по-широкия жизнен цикъл на непрекъснато развиващи се системи, в които първичен развиващ се елемент е софтуерът.
> Адаптиране на процеса;
> Балансиране на конкуриращите се приоритети на заинтересованите страни;
> Сътрудничество между екипите;
> Итеративно демонстриране на стойността;
> Повдигане нивото на абстракция;
> Непрекъснат фокус върху качеството.

Адаптиране на процеса

Ползи: ефективност на жизнения цикъл, отворена / честна комуникация на риска.

Модел: Прецизност и формалност еволюират от начални до абсолютни през целия жизнен цикъл на проекта като неяснотите са решени. Адаптиране на процеса към размера и разпределението на екипа на проекта, към сложността на проекта, както и с необходимостта за съответствие. Непрекъснато подобряване на процеса.

Анти-модел: Прецизни планове / прогнози. Повече процес е по-добре. Винаги се използва един и същ процес през целия жизнен цикъл.

Повече процес, като например използването на по-подробна документация, разработване и поддръжка на повече модели, които трябва да бъдат синхронизирани и по-задълбочени прегледи не е непременно по-добре. Вместо това, ни е необходим точния размер на процеса за проектните нужди. Когато проектът нараства, става все по-разпространен, използва по-сложна технология, има по-голям брой заинтересовани страни и трябва да се придържа към по-строги стандарти за съответствие, процесът трябва да стане по-дисциплиниран. Но за по-малки проекти, със съвместни екипи и позната технология, процесът трябва да бъде по-лек.

На второ място, един проект трябва да адаптира процеса към фазата на жизнения цикъл. В началото на проекта, обикновено има много несигурност, а ние искаме да се насърчи креативноста, за да се разработи приложение, което отговаря на нуждите на бизнеса. Повече процес обикновено води до по-малко креативност, така че трябва да използваме по-малко процес в началото на един проект, когато несигурността е ежедневен фактор. От друга страна, в края на проекта, често искаме да се въведе по-голям контрол, за да премахнем нежелана креативност и съответния риск за късно откриване на дефекти. Това означава повече процес на по-късен етап в проекта.

Трето, една организация трябва да се стреми към непрекъснато подобряване на процеса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.