Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия.


Категория на документа: Информатика


Фиг.5. Интеграция чрез стандарти

Макар че компонентите могат да управляват сами техните собствени хранилища на данни и механизми за достъп, платформата предлага специализирани услуги, позволявайки на компонентите да комуникират действия и намерения, както и обменят данни. Обикновено организацията притежаваща системата управлява степента на гъвкавост, избирайки компонентите които ще бъдат интегрирани.

Така, за разлика от component coalitions, component federations може да бъде:
> Обща, тъй като компонентите могат да се използват в повече от една конфигурация;

> Податлива на промени, тъй като компонентите не са фиксирани един за друг.

Въпросите свързани с интеграционните усилия, включват интеграцията на компоненти, разработването на подържаща структура, както и идентификация на стандартите, позволяващи заместването на компоненти.
Главните технически разлики между component coalitions и component federations подходи са как тези въпроси са адресирани.

2.3. Интеграционни стратегии

Интеграционната стратегия определя начина, по който интегрираната система ще бъде сглобена. Изборът на стратегия зависи от типа на конструирана система - дали това е съществуваща такава или нова поръчка.

2.3.1. Стратегии за съществуващи системи

Известни са три основни интеграционни стратегии за съществуващи (или наследени) системи:
> Присаждане - позволява добавянето на функции към съществуващи системи. Пример за такава стратегия е доставката на компютърни системи AYK-14 за американския флот;
> Замяна - в която един компонент е премахнат и заменен с другл Предполага се наличието на стандартизиран интерфейс, който позволява тази замяна;
> Хибриден подход, позволяващ както присаждане, така и замяна.

2.3.2. Стратегии за нови системи

Изграждането на архитектура за нова система не премахва нуждата от интеграционна стратегия. Изхождайки от предположението, че компонентите са налични и в подходящата форма, съществуват редица начини да бъдат интегрирани заедно:
> Top down интеграция - започва се с най-важния елемент, който е интегриран със заместници, представляващи останалите компоненти. Интеграцията продължава като заместниците постепенно са заменяни с истинските компоненти, докато накрая цялата система е изградена;
> Bottom up интеграция - започва със сглобяването на основните градивни блокове на системата и продължава с консервативно разширяване на това начално ядро на системата;
> Sandwich интеграция - едновременно прилагане на Top down и Bottom up интеграции;
> Big bang интеграция - вклъчва слобяването на всички компоненти едновременно и тестването им за съответствие със системните спецификации;
> Комбинация от top down, bottom up и big bang интеграции - малки конфигурации могат да бъдат интегрирани постедством bottom up техники, контролните структури да бъдат свързани посредством top down и заедно със системното ядро да бъдат слобени и тествани едновременно (big bang);
> Инкрементална интеграция - включва представянето на компонентите един по един и тестването на системата след интегрирането на всеки идни компонент;
> Интеграция на фази - изисква всички компонентни от съответния етап да бъдат интегрирани едновременно и системата да бъде тествана, преди преминаването към следващия етап.

2.4. Интеграционни механизми

Механизми за интеграция на данните - определят начина, по който компонентите си обменят данни. Когато компонентите си обменят данни възникват два въпроса, които трябва да бъдат решени. Първо трябва да бъде постигнато съгласуване между компонентите какви данни ще бъдат съхранявани, къде и как ще бъдат достъпвани - това е постоянство на данните. Второ, тези компоненти трябва да споделят разбирането какво означават данните - това е семантика на данните. Тези две концепции до голяма степен представляват фона на два класа за интеграция на данните, всеки наблягащ на постоянството или семантиката на данните.

Постоянство на данните - има две стратегии, подържащи съхранинето и разпространението на този тип данни:
> Импорт / експорт - компонентите управляват отделни бази данни за техните уникални данни и споделянето се осъществява посредством превръщането на вътрешните данни във външна форма, подходяща за останалите компоненти;
> Общо хранилище на данни - включва собствено хранилище на данни в тясно интерирани системи от един производител, традиционни бази данни използвани да акумулират данни от многобройни компоненти и общи обектни бази разработени изключително да подържат нуждите на системната интеграция.

Две добре познати хранилища на данни са:
- Портативна обща среда - това е интерфейс спецификация на апаратура, която може да бъде използвана чрез софтуерни инструменти, стандартизирани от Европейската Асоциация на Компютърни Производители. Компонентите могат да бъдат интегрирани посредством капсулиране с външни инструменти, интеграция на файлово ниво и структурна интеграция;
- Инструмент за интеграционен стандарт - интеграцията се осъществява или чрез капсулиране, или чрез пренасяне. В

Характеристики на интеграцията на данни

Импорт / Експорт
Общо хранилище на данни
Оперативна съвместимостСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.