Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия.


Категория на документа: Информатика




УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"
СПЕЦИАЛНОСТ "SOFTWARE ENGINEERING"

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

СЛОЖНИ СОФТУЕРНИ ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Изготвил: Проверил: ......................
Пламен Пеков, (Велиян Димитров)
Редовно обучение,
Магистратура Software Engineering
Фак. № 001-СИР
София, 2013г.

Съдържание

Увод 2
Глава 1. Обща характеристика 4
1.1. Стандарт ISO/IEC/IEEE 42010. Системи и софтуерно инжинерство - архитектурно

описание 4
1.2. Софтуерна архитектура 5
Глава 2. Интегриране на софтуерните системи 9
2.1. Що е то системно интегриране? 9
2.2. Архитектури за интегриране 11
2.3. Интеграционни стратегии 14
2.3.1. Стратегии за съществуващи системи 14
2.3.2. Стратегии за нови системи 14
2.4. Интеграционни механизми 15
2.5. Практики в индустрията в създаването, внедряването и развитието на софтуерни интензивни системи: 17
Заключение 25
Източници 28

Увод

Софтуерът се превърна в централна част на един бързо растящ набор от приложения, продукти и услуги от всички сектори на икономическа активност. Системи, в които софтуера си взаимодейства с друг софтуер, системи, устройства, сензори и с хора се наричат ​​софтуерни интензивни системи. Примерите включват мащабни хетерогенни системи, вградени системи за автомобилни приложения и авионика, телекомуникации, безжични специални системи, бизнес приложения, с акцент върху уеб услуги и т.н.

Големите софтуерни интензивни системи често съдържат милиони реда код написани на няколко различни езици за програмиране (хетерогенно изпълнение). Обикновено, системите от този тип имат дълга история и са претърпели многобройни промени. Те обикновено се състоят от утвърдени компоненти, свързани с големи инвестиции и мултидисциплинарно разпространение на знания сред експертите в разработващата организация.

За да се вземат ефективни решения в планирането и изпълнението на промените и дейностите по поддръжка, софтуерните архитекти и дизайнери, разработващи този тип системи се нуждаят от по-актуална информация, която описва действителните компоненти на системата и техните зависимости, например логически, физически, процеси, развитие и сценарии гледка към системата

Според стандарта IEEE 1471:2000 софтуерна интензивна система е: "всяка система, където софтуера оказва съществено влияние на проектирането, изграждането, внедряването и развитието на системата като цяло, което включва индивидуални приложения, системи, в традиционния смисъл на думата, подсистеми, системи от системи, продуктови линии, продуктови фамилии, цели предприятия, и други струпвания на интереси"1. През ноември 2011 година IEEE 1471:2000 беше заменен от новия стандарт ISO/IEC/IEEE 42010.

Поради сложността на големите софтуерни интензивни системи, действителната информация за техните компоненти и техните зависимости не винаги е достъпна, особено в частта за зависимостите в рамките на тяхното изпълнение. Разработването на методи и техники за анализ на зависимостта е активна изследователска област, с голямо внимание от
софтуерната индустрия. Например, много подходи за анализ на зависимостта, анализират информацията за изпълнението, базирани на ключови артефакти (следи от изпълнението) и използват техники като клъстеризация, филтриране и резюмиране на управлението на големи количества информация и в крайна сметка го представят на по-високо ниво на абстракция.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.