Симулационни програми за анализ, обработка, сегментиране и определяне на информативни признаци на видеоизображение


Категория на документа: ИнформатикаПри въвеждане на термофилтър формата на подвижния обект се селектира и се определя моментната стойност на площта, изразена в пиксели.

фиг.9. Сегментиране на обекта и апроксимиране на неговата проекция спрямо източника на наблюдение

фиг.10. Определяне зависимостта - площ (брой пиксели) от разстоянието и курсовия параметър

фиг.11. Сходимост на изображението във функция от разстоянието

При отдалечаване на обекта от камерата в дълбочина, дедектираната площ става съизмерима спрямо заложените класове обекти, което е причина за нееднозначност на изходното решение. Това определя необходимостта от формиране на алгоритми за разпознаване инвариантни на дълбочината
(разстоянието) до обекта и прецизно и точно формиране на контура на изображението, както и неговата апроксимация.

2.Синтез на симулационна програма за изследване контурите на анализирания обект

фиг.2.1. Функционална схема на симулационен модул за детектиране на контури

фиг.2.2. Обработка на нощна сцена и детектиране на контурите на наблюдаваните обекти

фиг.2.3. Анализ на контура на обекта във функция от разстоянието до обекта

фиг.2.4. Сходимост и сливане на отдалечени контури

3.Синтез на симулационен модул за селекция и копиране на контур на подвижен обект

фиг.3.1. Функционална схема на симулационен модул за копиране на контур на подвижен обект

фиг.3.2. Селекция и копиране на контурите на подвижни обекти в зоната на наблюдение

фиг.3.3.Определяне геометричните пропорции и съотношения на анализирания обект

Използвана литература:

1.Дяконов В., Круглов В., Математические пакеты расширения MATLAB,Питер, Санкт-Петербург 2001.
2.Дяконов В.,Абраменкова И., MATLAB обработка сигналов и изображений, Питер, Санкт-Петербург, 2002.
3.Лалев, Хр., Системи за видеонаблюдение, Тр., 2007 г.
4.Лалев, Хр., Компютърно зрение, Тр., 2009 г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Симулационни програми за анализ, обработка, сегментиране и определяне на информативни признаци на видеоизображение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.