Симулационни програми за анализ, обработка, сегментиране и определяне на информативни признаци на видеоизображение


Категория на документа: ИнформатикаШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

КУРСОВ ПРОЕКТ

ДИСЦИПЛИНА -SIMULINK

ТЕМА

СИМУЛАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА АНАЛИЗ, ОБРАБОТКА, СЕГМЕНТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАТИВНИ ПРИЗНАЦИ НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ

Разработил: Проверил:...................... ........................... /проф. д.т.н. инж. Хр. Лалев/
Специалност - СОСТ

фак. №ТС

гр. Шумен
2014г.

Задание:

Да се създаде цифров видеофайл формат avi, и се приложат симулационните програми.

1.Симулационни програми за анализ, обработка, сегментиране и определяне на информативни признаци на изображение.

Симулационните програми за селекция на подвижен обект са реализирани в среда Simulink на програмния продукт Matlab версия 7.1 и Matlab R2009a в чиито библиотеки са синтезирани елементи за обработка на видео сигнали - Blocksets Video and Image Processing. (COMPUTER VISION)
Инструментариумът за синтез на експериментални модули се състои от следните блокове:

фиг.1. Блокове за симулация обработката на видеоизображение

В работното поле на Simulink се извършва структурирането и синтеза на работна програма реализираща дедектиране на подвижен обект в рамките на анализа на видеоизображение. Елементите, включени в синтеза на този модул са следните:

фиг.3.2. Блок за обработка на изображението

фиг.3. Блок за детектиране на отместване в рамките на два съседни фрейма

фиг.4. Симулационен модул за селекция на подвижен обект

Въвеждането на кадрите за анализ е във формат AVI реализирани посредством цифрова видеокамера и обработени с интефейсния модул ΙΕΕΕ 1394.

фиг..5. Селекция на подвижен обект в рамките на три фрейма

При стартиране на модула се наблюдава селекция на два обекта (човек и автомобил). Колебанието на фона изисква въвеждане на компенсатор или стробиране на чувствителността относно скоростта на преместване. Хоризонталната и вертикалната скорост се изчислява по брой отместени пиксела за единица време на анализ на фрейма. При скорост на заснемане 25 кадъра в секунда, базовото време е 40 ms.

фиг.6. Определяне на скоростта на преместване посредством блок Quadrant Motion Estimates

Дедектирането на скоростта Vx ,Vy се извършва с квадратичен (пространствен) селектор. При появата на два или повече обекта параметрите за скоростта се присвояват за обекти в посока на развивката.

фиг.7. Селекция на втори отдалечен бързодвижещ се обект

фиг.8. Въвеждане на прагов селектор за определяне нивото на сегментиране на подвижния обектСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Симулационни програми за анализ, обработка, сегментиране и определяне на информативни признаци на видеоизображение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.