Роля и място на компютрите в съвременното обучение


Категория на документа: Информатика


ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Педагогически колеж - гр. Плевен

Р Е Ф Е Р А Т

на тема:
Роля и място на компютрите в съвременното обучение

Изготвил: Наталя Динова
Специалност: ПНУП, след друго професионално направление
Факл. Номер: 2738 - гр. Плевен

Проверил:.........................................

доц.д-р С. Лазарова

2014г.

Увод

В днешно време информационните технологии са широко разпространени и без тях живота ни нямаше да е същия. Нека обърнем внимание на факта, че чрез компютрите и интернета ние можем да се докоснем до безкрайна, неизчерпаема информация, която да достигне до нас възможно най-бързо и лесно. Това според мен отваря вратите на училището за компютрите и те се превръщат в необходимост за осъществяване на качествено и съвременно обучение.

За да разгледаме ролята и мястото на компютрите в съвременното обучение е редно първо да уточним понятието компютър.

"Компютърът е устройствo с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични или логически операции. Възможността поредицата такива операции да бъде променяна позволява компютърът да се използва за решаването на различни задачи. Обикновено целта на тези операции е обработката на въведена информация (данни), представена в цифров (дигитален) вид, резултатът от която може да се изведе в използваема форма." (http://bg.wikipedia.org)

Необходимо е също да дадем определение на понятието обучение.

Обучение - специално организиран, контролиран процес на взаимодействие на учители и ученици, насочени към усвояване на знания, способности, умения, знания, философия, развитието на умствена сила и потенциалните възможности за обучение, консолидиращи умения на самостоятелно обучение, в съответствие с целите. (http://psylist.net/hpor/ped002.htm)

Според мен е необходимо да разгледаме и понятието "обучение посредством компютър", това е широко понятие, което включва в себе си всяка форма на обучение, предоставяна и подпомагана от компютър.

Компютрите обаче в никакъв случай не трябва да се разглеждат като основен метод за обучение, те могат само да подпомагат учебния процес, но основно в обучението остава живият контакт и взаимодействието между учителя и ученика.

Теоритична част

За да определим ролята и мястото на компютъра в съвременното обучение първо е необходимо да разберем какво представлява компютъра и как функционира.

Нека първо разгледаме структурата на персоналния компютър. Той се състои от основно тяло, представляващо кутия, в която се съдържа повечето от компютърната електроника. Компютърът може да се разгледа като взаимосвързани подсистеми, които се свързват чрез интерфейс, позволяващ обмяната на информация.

Компютърната кутия е изградена около дънна платка, на която са разположени чипове и друга електроника, два от важните елементи на дънната платка са процесорът и шините, като процесорът обработва информацията, а чрез шините се осъществява нейния трансфер.

Компютърът разполага с вградена (ROM и RAM памет) и външна памет (дискети, дискове и др.) Най-използваната външна памет в съвремието това е USB паметта, която е изключително удобна за пренос и съхранение на различна информация.

Периферните устройства, които се използват са входни, изходни и мрежови. Входните са мишката, клавиатурата и скенера, изходните са принтер, изходен блок и мултимедиен проектор (употребяван много често в съвременното обучение), мрежовите това са модемите.

За да функционира компютърът обаче е необходимо програмно осигуряване, наречено софтуер, който бива два вида:
- Системен софтуер - той включва в себе си операционната система, базова входно-изходна система, среди за програмиране и др.
- Приложен софтуер - той се развива на основата на системния и е ориентиран към решаването на определен кръг потребителски задачи и проблеми.

Употребата на компютрите в процеса на обучение може да се разгледа в три насоки, които са предмет, аспект и средство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля и място на компютрите в съвременното обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.