Резервационна система Sabre


Категория на документа: ИнформатикаСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ " ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ "
ФАКУЛТЕТ : ПТБ

НА ТЕМА :
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИОННАТА СИСТЕМА Sabre

Изготвил : Десислава Димитрова
Факултетен номер : 106019
Специалност : Икономика на туризма

Съдържание:
1. Резюме на темата
2. Увод
2.1 Характеристика на резервационната система Sabre
2.2 Приложение на резервационната система Sabre
3. Заключение

1. Резюме
Туризмът е един от най-големите, най-рентабилен и динамични отрасли на световната икономика. Успешното развитие на туризма има влияние върху такива ключови сектори като транспорта и съобщенията, търговията, строителството, селското стопанство, производство на потребителски стоки и др. Създаването на развита туристическа индустрия, е от голямо значение, като един от най-ефективни за преструктуриране на икономиката на България . Според Световната туристическа организация (СТО) в XXI век. растежа на туристическата индустрия ще бъде необратим, и до 2020 г. броят на международните туристически посещения може да достигне 1,6 млрд. единици.

В днешно време туризмът е свързан с история, архитектура, естетика и гастрономия, с радост от откритията, свързани с пътуването. Изключително високите си социални, културни, образователни и познавателни значение. Благодарение на него, съвременният човек може да реализира желанието си да научи нови неща, да пътува на дълги разстояния за да види, "какво има зад хоризонта", да види с очите си "живееща история" съхранявана хилядолетия. Това е от едната страна. И от друга - туризмът е високодоходен бизнес, потвърден от опита на най-развитите в това отношение държави показва: хората с удоволствие харчат своите пари за пътешествие. Днес Световната туристическа индустрия има оборот от 4,4 трилиона долара, а до 2010 г. тя ще расте, според експертите, ще достигне размер от 10 трилиона долара.

Фокусът на настоящата работа се явява комплекс от съвременните подобрения в методи и механизми, които се използват за събиране, обработване, анализ, съхранение, разпределение и използване на информация в областта на туризма. Предмет на настоящата работа (т.е. тези, които я изпращат на вниманието) е работа на системи за резервация, телеконферентна системи, видео системи, компютърни системи, управление на информационни системи, електронни системи за парични преводи, телефонни мрежи, мобилни комуникации, състояща се от набор от информационни технологии в туризъма.
Туризмът употребява мрежата, за да достигне до голям брой клиенти по целия свят с информация и предложения на сравнително ниска цена, да предоставя на потребителите възможност за бързо и лесно резервиране, да спестява от печатане и дистрибуция на брошури. Резервирането онлайн на хотел е много популярен метод, достижим благодарение на информационните технологии. Пътниците могат с едно кликване на мишката да резервират стаи от къщи, както и да сравняват цени на туристическите агенции. Голямо удобство е, че големите хотелски вериги имат директна връзка с GDS системата на аеролиниите и създават обратна връзка с превозвачите и пътническите агенти. Човек може да се сдобие с място в самолета, обикновено чрез Webсайт или по телефона. Тази форма скоростно замени стария книжен билет.

2. Увод
Най-големите и най-важни информационни системи в туризма са компютърните системи за резервация (GDS). Те осигуряват достъп до информация за планиране и резервация за пътуване за по-голямата част от промишлени сектори, включително и депозирането, круизи, транспорт, екскурзии, обмяна на валута и развлечения. В контраст на GDS, системи за резервации на хотели и коли под наем не могат да бъдат използвани от пътническите агенти директно, но само косвено чрез компютърни системи за резервации на авиокомпаниите, или по телефона. Електронни мрежи, особено в Интернет, сега дават не само възможност за получаване на информация за туристическите продукти, но също така да направят резервация за авиокомпании, хотели и т.н.
Компютърни системи за резервации се използва активно от регионалните туристически агенции - без тях, е невъзможно да си представим дневното планиране и управление на операциите. Следва да се отбележи, че по принцип, компютърни системи за резервация имат огромно влияние върху цялата туристическа индустрия. Така че около 90% от туристическите агенции в САЩ и Великобритания са свързани в GDS, сама по себе си системата за резервации осигурява не само авиоуслуги, но също така и нощувките в хотели, коли под наем, туристически обиколки, информация за мястото на престой, цени, доклади на метеорологичните условия, автобусни и железопътни комуникации.
Глобалната мрежа е в основата на информационни технологии, използвани в туризма. Тя е най-достъпна и осезаема за нас, но съществуват и редица информационни технологии, като компютърни резервационни системи (Sabre, Galileo CRS), технологични компании (Worldspan, Amadeus IT Group), които обслужват цялостния туристически процес, обезпечавайки различни сегменти в него.
Резервационната система предоставя специализиран интерфейс и инструменти за извършване на резервация в реално време на туристически продукти, като реализира различни алгоритми и задачи в зависимост от текущия потребител. Тя осигурява възможност за регистрация, проверка на заетостта, резервация и плащане на индивидуални продукти и услуги или туристически пакети. Тази система осъществява комуникацията между участниците в туристическия пазар, подпомага техните финансови взаимоотношения и администрира системата, свързана със сигурността на информацията и транзакциите. Тя поддържа индивидуална база данни за крайните потребители и бизнес ползвателите, като дава възможност за индивидуална и групова статистика.

2.1 Характеристика на резервационната система Sabre
Sabre (Semi-Automated Buissnes Research Environment) е компютърна резервационна система (GDS - global distribution system), използвана от аеролинии, железопътни линии, хотели и пътнически агенции. Създадена през 1950г., за да улесни резервирането на полети на American Airlines, чиято система била изцяло ръчна, трудоемка и отнемала много време.

Sabre u Amadeus, съответно в САЩ и Европа, са първите информационни системи по продажби, свързани с пътешествията, които са подписали договор за съвместна дейност, влязъл в сила от 1991г. Съгласно този договор, Amadeus е разпространила своята дейност в световен мащаб, а Sabre, благодарение на взаимното сътрудничество е организирала работата в 65% от съвместните пунктове по продажба. Това сътрудничество има три аспекта.
Sabre Global System дистрибуция (GDS), собственост на Sabre Holdings , се използва от повече от 350 хиляди туристически агенти по целия свят с над 400 авиокомпании, 100,000 хотели, 25 коли под наем марки, 50 железопътни доставчици и 14 круизни линии. Sabre GDS дава възможност на компании като American Airlines , American Express , BCD Travel , Карлсън Wagonlit Travel , Hogg Robinson Group (HRG), Expedia , Frontier , LastMinute , JetBlue , GetThere и Travelocity за търсене, цените, книги, и услуги билет за пътуване, предвидени от авиокомпании, хотели, рент-а-кар компании, железопътни доставчици и туроператори. Sabre Holdings е туристическа компания технологии, която обслужва авиокомпании, хотели, онлайн и офлайн туристически агенти и туристически купувачи. Фирмата е организирана в четири бизнес единици:
Travelocity: онлайн туристическа агенция
Sabre Travel Network: система за глобална дистрибуция
Sabre Airline Solutions: технология на авиокомпания
Sabre Hospitality Solutions: хотел технологични решения
Фирмата е със седалище в Southlake, Тексас, и има 10 000 служители в 60 места по целия свят с центрове за данни в световен мащаб места, включително Тълса, щата Оклахома.
2.2 Приложение на резерважионната система Sabre
Sabre е най-добра сред четирите глобални резервационни системи при авиотарифите. Sabre е лидер сред глобалните резервационни системи (ГРС) при търсенето на най-изгодни тарифи. Тя дава възможност да се спестят до 14% при покупка на самолетен билет в страните от Европа, Близкия изток и Африка, до 29% - в Тихоокеанския регион и средно по 19% - в държавите от Южна Америка Изследването потвърждава, че системата Sabre, с чиято помощ корпоративните клиенти правят резервации и планиране на бизнес пътуванията, им помага да намират най-евтините тарифи за всяко пътуване. Аналогично е положението и в туристическия сегмент: днешните пътешественици имат по-добра представа за пазара и значително по-големи възможности за организиране на пътуванията си. Ето защо професионализмът на туристическия агент се състои най-вече в способността му да намира най-добрите предложения на най-добра цена. През 2005 г. системата Sabre е намирала най-ниски цени в 72%, а през 2007 г. - в 90% от случаите, докато при най-близкия й конкурент този показател е бил едва 28%. Компанията Sabre Travel Network, част от холдинга Sabre, осигурява достъп до най-голямата глобална резервационна система в света. В нея са включени стотици авиокомпании и хиляди хотели, а така също 50 хил. туристически агенции. Доставчиците на хотелски услуги използват единна система за резервации, туроператорите получават в реално време достъп до хиляди туристически услуги, а крайните потребители получават вход в "глобалния супермаркет", където има широк спектър от туристически продукти и услуги. Сред основните брандове на Sabre Travel Network са най-голямата система за корпоративни резервации GetThere, както и Jurni Network - уникален консорциум от туроператори, позволяващ на използващите го да продават голям брой продукти от избрани доставчици, използвайки комплексна система за изследване на пазара. Sabre Travel Network работи активно и със свързаната с него компания Sabre Airline Solutions, улесняваща авиокомпаниите в продажбата на услуги и продукти, обслужването на клиенти и ефективно организиране на работата. Пакетът от услуги, който включва маркетинг, продажби, дистрибуция, операционни технологии и средства за поддръжка при вземане на решения, е уникален и осигурява конкурентни предимства на авиокомпаниите по целия свят.

3. Заключение
По отношение на технологичния напредък и компютърната революция в областта на туризма, могат да се надминат всички очаквания за развитие на всички отрасли организации и фирми занимаващи се с туристическа дейност. Икономическите разходи от въвеждането на компютърни технологии. Ясно е, че успехът в прилагането на компютърните технологии не е свързан с разходите по тях. Някои компании смятат такива разходи за неоправдани, а други, обратното, правят много разходи, използвайки най-новия софтуер. Може да се каже, че електронните мрежи са важен канал за информация, която се използва във все повече и повече организации. Въпреки това, туристическият бизнес все още не използва напълно всички възможности, предлагани от електронната мрежа. За разлика от традиционните туристически информационни системи (GDS), електронни услуги са достъпни за всички категории потребители и туристически организации. Използването на електронни мрежи може да донесе предложението към потребителите, като се гарантира бърз евтин, организиран от две посоки, директен и независим информационен канал. В тази връзка, на сайта е ясно, че търсенето е основен маркетингов инструмент. Развива се изпълнение на успешен бизнес в туристическата организация, чрез влиянието на онлайн и офлайн промоционални дейности. С други думи, те могат да бъдат от значение, за да се печелят пари.

Използвана литература:
1) www.webres.de
2) http://www.infotourism.net/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резервационна система Sabre 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.