Регистър за завършили студенти


Категория на документа: Информатика


Съдържание

1. Таблици ....................................................................3

2. Релационни връзки между таблици................................5

3. Форми.....................................................................6

4. Заявки.....................................................................7

5. Отчети.....................................................................7

6. Макроси..................................................................7

7. Указание за работа с Базата данни..................................8

Приложения
Разпечатка на отчет "Оценки"
Разпечатка на отчет "Данни за студент"
Разпечатка на отчет "Платени такси"

Въведение

Целта на настоящата курсова работа е създаването на регистър на звършилите студенти.

За целта е използвана програмата MS Access. Създадени са пет таблици, които са свързани помежду си. За улеснение въвеждането на данните са създадени и пет форми. Търсенето в базата данни се осъществява посредством заявки, а отчетите спомагат за разпечатване на различни справки.

1. Таблици

Базата данни съдържа шест таблици:
1.1. Таблица Disciplini
Съдържа две полета - IDdisc и Vid, където IDdisc е от тип Autonumber и е първичен ключ, а полето Vid е от тип text и в него се съхраняват имената на изучаваните дисциплини.

1.2. Таблица Ocenki
Съдържа четитри полета - IDocenki, FNo, Disciplina и Ocenka, където ID е от тип Autonumber и е първичен ключ, FNo e от тип Number и е вторичен ключ посредством, който се осъществява връзката с таблица Студенти, полето Disciplina е от тип Number и е вторичен ключ посредством, който се осъществява връзката с таблицата Disciplini, полето Ocenka е от тип Number и съхранява оценките по отделните дисциплини.

1.3. Таблица Semestrialni taksi
Съдържа шест полета - IDtaksi, FN, I semester, II semester, III semester, IV semester, V semester и VI semester, където IDtaksi е от тип Autonumber и е първичен ключ, FN e от тип Number и е вторичен ключ посредством, който се осъществява връзката с таблица Студенти, I-VI semester са полета от тип Currency в тях се съхраняват таксите за семестрите.

1.4. Таблица Данни за студента
Съдържа осем полета - IDdanni, FN, Specialnost, Data na zapisvane, Data na zavarshvane, Stipendiq, Mestorabota и Uchili6te_sredno, където IDdanni е от тип Autonumber и е първичен ключ, FN e от тип Number и е вторичен ключ посредством, който се осъществява връзката с таблица Студенти, Specialnost e от тип Text и съхранява данните за завършената специалност, Data na zapisvane e от тип Date/Time и съхранява данните за датата на записване на студента, Data na zavarshvanee от тип Date/Time и съхранява данните за датата на завършване на студента, Stipendiq е от тип Yes/No и съхранява данните за това дали студента е получавал или не стипендия, Mestorabota е от тип Text и съхранява данните за местоработата на студента, Uchili6te_sredno от тип Text и съхранява данните за завършеното училище - средно образование.
1.5. Таблица Студенти
Съдържа шест полета - ID, Факултетен номер, ЕГН, Име, Презиме, и Фамилия, където ID е от тип Autonumber , Факултетен номер е от тип Number и в него се съхраняват факултетния номер, ЕГН е от тип Memo и в него се съхранява ЕГН на студента, а полетата Име, Презиме, и Фамилия са от тип Text и в тях се съхраняват трите имена на студента.

2. Релационни връзки между таблици

3. Форми

Създадени са шест форми, от които една е направена да обобщи заявките и формите, а останалите пет форми са форми улесняващи въвеждането на данните в таблиците.

Формите Данни за студента, Дисциплини, Оценки, Студенти и Такси са направени с помощта на съветника. След което от изглед Design View на формите Данни за студента, Оценки и Такси са изтрити полета, които са заменени от combo box кутии, чиято роля е да подпомогнат по-ефективното и бързо въвеждане на данни. Направени са следните замени на текстови кутии с combo box кутии:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регистър за завършили студенти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.