Разработка на уроци


Категория на документа: Информатика


ШУ "Епископ Константин Преславски"

Курсова работа

Тема: Разработка на уроци по информационни технологии

7 клас изд."Изкуства"

Модул: "Електронни таблици"

Изготвил: Проверил:
Силвия Стоева Доц. д-р А. Моллов
КИТ ф.н.1385 Гл.ас. Кр.Харизанов

Шумен 2014г.

Модул: Eлeктронни таблици
Тема 1: Операции с клетки - преговор с допълнение
Вид на урока: Комбиниран
Цел на урока :
> Образователни - да се припомнят основните понятия и предназначението на електронната таблица, да се въвеждат данни от текстов и числов тип
> Възпитателни - да се развие логическото мислене
> Практико-приложни - да се използват вградени в Excel функции.

Очаквани резултати:

Ученикът да може да:
> проектира, създава и променя таблица с различна структура
> знае основни типове данни и начините за тяхното представяне в ЕТ
> извършва основни операции с клетки и области в ЕТ
> въвежда надписи за скали, етикети, легенда, заглавие, хоризонтално и вертикално, центрира, полета, постоянна антетка, маркирана област

Методически бележки: Темата "Операции с клетки - преговор с допълнение"
е първата от модула "Електронни таблици". От уроците за електронни таблици в шести клас учениците научават как да форматират клетките на таблицата - да избират шрифта, типа на данните и подравняването им.

Ресурсни материали: CD с учебни материали, проектор

Понятия: работен лист, графика, заглавие, адресиране, клетка, обединяване, област от клетки, функция.

Методи: беседа, обяснение, изложение, демонстрация, упражнение

Междупредметни връзки : - Английски език, География, Математика, Български език

Ход на урока:
Дейност на учителя
Дейност на ученика
Мин.
Поздравявам учениците, проверявам за отсъстващи и ги приканвам да се подготвят за часа.
Отвръщат на поздрава.
1
Припомня възможностите на програмите за обработка на данни в табличен вид. От уроците за електронни таблици в шести клас научихме как да форматираме клетките на таблицата - да избираме параметри на шрифта, типа на данните и подравняването им. За по-голяма прегледност, поставяхме рамки с различна дебелина, оцветявахме колони и редове. Научихме как да маркираме област от клетки, върху която да извършваме горепосочените действия. Но най-важното от наученото в шести клас беше възможността данните в някои клетки да се изчисляват автоматично - с помощта на формулите и вградените в MS Excel функции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка на уроци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.