Работа с таблици в документ на MS Word


Категория на документа: Информатика5 Описание на използваните менюта, команди и икони.

Table/Insert/Table - създаване на таблица

Insert/Table - (от лентата с инструменти Standart) - създаване на таблица

Table/Draw Table - изчертаване на таблица

Table/Select/Table - маркира цялата таблица

Table/Select Cell - за маркиране на клетка

Table/Select Row - за маркиране на ред

Table/Select Column - за маркиране на колона

Draw Table - (от лентата с инструменти Tables and Borders) - изчертаване на таблица

Table/Insert/Row Above - За вмъкване на ред отгоре над маркирания

Table/Insert/Row Below - За вмъкване на ред под маркирания

Table/Insert/Columns to the Left - Вмъкване на колона отдясно на маркираната

Table/Insert/Columns to the Right - Вмъкване на колона отляво на маркираната

Table/Insert/Cells - За добавяна на клетки

Table/Delete/Table - Изтрива цялата таблица

Table/Delete/Columns - Изтрива маркираните колони

Table/Delete/Rows - Изтрива маркираните редове

Table/Delete/Cells - Изтрива маркираните клетки

Table/Table AutoFormat... - Форматира таблицата

??

??

??

??

2

2
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работа с таблици в документ на MS Word 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.