Работа с таблици в документ на MS Word


Категория на документа: Информатика


2
38
24
25
промяна ширината
на реда

Промяна границите

на колоната

Разделяне на клетка / колона

1. За да разделим една или повече клетки на няколко нови първо трябва да изберем клетката или клетките, които желаем да бъдат разделени.
2. След това натискаме Split Cells от лентата с инструменти Tables and Borders или щракаме с десния бутон на мишката и избираме Split Cells от менюто, за да отворите диалоговия прозорец Split Cells.
3. В полетата Number Of Columns (брой колони) и Number Of Rows потребителя посочва на колко нови клетки да се раздели старата клетка.
4. Последната стъпка е да си натисне OK, с което операцията е приключена.
Бърз начин за разделяне на клетки е като се използва инструмента Draw Table. Натискаме бутона Draw Table на лентата с инструменти Tables and Borders или избираме Table/Draw Table. Използвайки показалеца във формата на молив, чертаем линии в таблицата, така че да разделим желаните клетки. При грешка, натискаме бутона Eraser, за да изтрием погрешно поставените линии.
Обединяване не съседни клетки или колони.
Сливането на клетките в таблицата се извършва по следния начин.
1. Избираме клетките които желаем да слеем
2. Натискаме бутона Merge Cells на лентата с инструменти Tables and Borders или щракаме с десния бутон на мишката и избираме командата Marge Cells, или избираме Table/Merge Cells от менюто .
3. Очертаване на таблица

За да очертаем таблица в програмата Word щракаме в лентата с инструменти Tables and Borders и избираме необходимите части от таблицата. За да изберем лента с инструменти Tables and Borders щракаме върху бутона Tables and Borders от лентата с инструменти стандарт.

За да отворим едноименния диалогов прозорец Borders and Shading избираме командата Format/Borders and Shading.

С етикета Borders от диалоговия прозорец Borders and Shading, можем да прилагаме различни очертания от различни части на или към цялата таблица. За да работим върху цялата таблица избираме Table от менюто Apply To. Ако искаме да зададем очертания на всички клетки в менюто Settings избираме Grid; All, за да очертаем периметъра с вътрешните очертания; Custom за различните очертания за различните части от таблицата.

* В етикета Borders от диалоговия прозорец Borders and Shading от менюто Style избираме какъв тип очертание желаем; От менюто Color избираме цвят за очертанията; В менюто Width посочваме плътността на граничната линия. От бутона Preview оказваме на Word къде да постави линиите (фиг.3)

* В лентата с инструменти Tables and Borders от падащото меню Line Style избираме нужния тип очертание, от Line Weight плътността на очертанието. В менюто Borders натискаме бутона, с който да окажете на Word къде да постави очертанията, а от падащото меню Border Color избираме цвят да очертанието.

* За да прилагаме отсенки и оцветяваме таблицата трябва да извършим следните операции.
1. В етикета Shading на диалоговия прозорец Borders and Shading под Fill избираме цвят или оттенък на сивото. От бутона More се прилагат и различни цветова не основните такива.
2. В лентата с инструменти Tables and Borders натискаме стрелката сочеща надолу и отваряме падащото меню Fill, от него посочваме цвят или оттенък на сивото. От бутона More Fills Colors, който се намира в дъното на менюто се прилагат и други цветове.

Фиг.3

4. Автоматично форматиране на таблици

В програмата Word, в менюто Table половината команди се отнасят до форматирането на таблиците, но не е необходимо да се познават всички команди за форматиране на таблици в Word, понеже в програмата е заложена функцията автоматично форматиране.За да форматирате вашата таблица следвайте следните стъпки:
1. Щракнете където и да е в таблицата.
2. Натиснете бутона Table AutoFormat от лентата с инструменти Tables and Borders или изберете Table / Table AutoFormat. Ще видите едноименния прозорец Table AutoFormat, показан по долу.
3. Избираме готов формат от списъка.
4. Под Formats To Apply в долната част на диалоговия прозорец маркирайте или премахнете маркировката, за да укажете на Word кои елементи от форматирането да приложи очертания, отсенки, цвят на буквите.
5. Под Apply Special Formats To също можете да маркирате или да премахнете маркировката и да наблюдавате в полето Preview какво ще се случи. Експериментирайте докато таблицата ви задоволи високите ви изисквания.
6. Натиснете бутона OK, с което операцията е приключена и желаната таблица е добавена.

Командата за автоматично форматиране може да ви спести много нерви, труд и време които ръчното форматиране на таблица би ви отнело. В документ които съдържа повече от една е препоръчително двете таблици да бъдат оформени по един и същи начин в името на съгласуваността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работа с таблици в документ на MS Word 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.