Работа с таблици в документ на MS Word


Категория на документа: ИнформатикаТехнически университет-Габрово
Катедра "Приложна информатика"

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА №20
РАБОТА С ТАБЛИЦИ В ДОКУМЕНТ НА MS WORD

Студент:________ Преподавател:_________
Виктор Вълчев Динев (гл. ас. Н.Георгиева)
Фак.№30713117,
І курс, спец.СУ

Декември 2007г.
Габрово

Увод

Текстообработващата програма Word 2003 има за цел създаването на различен тип документи. Чрез програмата могат да се въвеждат различни текстове. Настоящата курсова работа има за цел за научи нейните читатели за възможността, която предлага програмата Word 2003, а именно създаването и оформяне на таблици. Всички знаят, че най-добрият начин за представяне на информация е чрез таблично излагане. Когато редовете и колоните са с ясни надписи таблицата е най-бързия начин да намерим информацията, която ни интересува. Никой доклад не е пълен без таблици.

В Microsoft Word 2003 е поставено цяло меню за създаването и форматирането на таблици - менюто Table, съдържащо множество команди за боравене с таблици. По-долу, в моята курсова работа ще разберете повече за менюто Table и за това как да създавате таблица, добавяте и изтривате ред или колона в нея, да обединявате съседни клетки както и да ги разделяте. Също така са засегнати въпросите за очертаването и автоматичното форматиране на таблици в програмата Word 2003.

1. Създаване на таблица.

Преди да създадем таблица в Word е добре да се знае, че тя не е желателно да се намира на първия ред на страницата, защото в документ, съдържащ само таблица, може да се окаже невъзможно да се редактира текст извън нея, ако преди това не е натиснат бутона Enter в първа клетка. След като е вмъкнат празен ред, потребителя може да се заеме с нещо друго по документа извън таблицата.

В програмата Word съществуват три възможни начина за създаване на таблица:

Първия начин за създаване на таблица в Word, който е бърз и практичен е чрез натискане на бутона Insert Table от лентата с инструменти Standart. При натискане на този бутон с левия клавиш на мишката, без да го отпускаме с влачене настрани и надолу потребителя оказва на Word колко редове и колони да включи в таблицата. Отпускаме клавиша когато желаният брой редове и колони се покаже в долната част на менюто.

Втория начин за създаване на таблица е чрез използване на командата Table/Insert/Table. Тази команда позволява на потребителя да окаже каква широчина да имат колоните и дали таблицата да се простира от поле до поле или да заема по-малко място на таблицата. За да създадем таблица с тази команда първата стъпка, която трябва да предприемем е да щракнем с маркера там където искаме да ни се намира новосъздадената таблица. След това избираме Table/Insert/Table (фиг.2) и ни се показва диалоговия прозорец Insert/Table (фиг.1). Под Table Size задаваме желания брой редове и колони. А под AutoFit Behavior избираме широчината на редовете и колоните.

Третият начин за създаване на таблица е като я нарисуваме. За целта се избира командата Table/Draw Table или се натиска бутона Draw Table от лентата с инструменти Tables and Borders. Показалецът се превръща в молив. Като движим молива през екрана ние очертаваме външните граници на таблицата. След това запълваме колоните и редовете. Ако сбъркаме, щракваме върху бутона Eraser от лентата с инструменти Tables and Borders и изтриваме грешката с новия показалец, който е представен във вид на гума.

Лентата с инструменти Tables and Borders се появява ако изберем Тable/Draw/ Table

Използването на молива е прекрасен начин за чертане на клетки с необичайни размери.

фиг.1 фиг.2
2. Модифициране на таблица - Добавяне на ред / колона; изтриване на ред / колона; промяна ширината на колона; разделяне на клетка / колона; обединяване на съседни клетки или колони.
Преди да започнем да добавяме редове, колони и клетки ние трябва да се научим как да ги маркираме понеже по този начин оказваме на Word какво точно искаме да вмъкнем. В моята курсова работа аз ще представя на читателите начините за маркиране на клетки, редове и колони които използвам и според мен са най-практични.
Първият начин е чрез използване на командата Table/Select Cell - за маркиране на клетка; Table/Select Row - за маркиране на ред; Table/Select Column - за маркиране на колона. Вторият начин за маркиране на клетки, редове и стълбове е да поставим маркера в една от клетките на таблицата и като държим бутона Shift и натискаме клавишите на стрелки съответни клетките на таблицата се маркират в зададените от потребителя посоки.
За добавяне на ред и колона трябва да се следват стъпките описани по долу:
1. Маркирайте в таблицата желаният брой редове и колони за вмъкване:
* Новият ред или редове ще се появят над маркираните ред или редове
* Новата колона ще се появи отляво на маркираната колона или колони
2. Задаваме командата за вмъкване на редове и колони които са: Table /Insert/Row - за ред и Table/Insert/Columns - за колона.
* Избираме Table/Insert и после командата Rows Above или Rows Below в зависимост от това къде искаме да ни се вмъкне новият ред нагоре или надолу. В зависимост дали искаме реда да ни се вмъкне наляво или надясно избираме командата Columns to the Left или Columns to the Right.
* Щракаме върху бутона Insert Row или Insert Column, който ще намерим от лентата за инструменти Standart.
* Щракаме стрелката до бутона Table/Insert от лентата с инструменти Tables and Borders и избираме подходяща команда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работа с таблици в документ на MS Word 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.