Работа с Microsoft Office Publisher


Категория на документа: Информатика


ШУ "Епископ Константин Преславски"

Разработка на урок по информационни технологии
9 клас изд. Изкуства

Тема: "Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher"
Модул: "Текстообработка"

Изготвил: Проверил:

Силвия Стоева г-жа Виолета Велчева

КИТ ф.н.1385 гл.ас.Красимир Харизанов

Шумен 2014г. 

Модул: Текстообработка
Тема: Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher
Вид на урока: Комбиниран
Цел на урока:
> Образователни -да могат да изработват рекламна брошура, чрез използването на шаблон
> Възпитателни - да се развие логическото мислене и любов към училището
> Практико - приложни - използва въображението си, за да създаде и оформи съответната брошура
Очаквани резултати:
Ученикът да може да:
> създава брошура чрез използването на шаблон
> променя шаблона, вмъква графични изображения, заменя едно изображение с друго, използвайки командата Change Picture, вмъква артистичен текст и таблица с фиксирани редове и колони
> създава номерирани и неномерирани списъци с водещи символи или номера
> съхранява шаблона и в PDF формат
Методически бележки: Темата" Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher" е шеста от модула " Текстообработка". В нея учениците ще научат как да създават, променят и съхранят даден шаблон.
Ресурсни материали: проектор
Понятия: брошура, шаблон, графично изображение, артистичен текст, таблица, колона, секция, списък
Междупредметни връзки: Английски език, Математика, Български език, Изобразително изкуство
Ход на урока:
Дейност на учителя
Дейност на ученика
Мин.
Поздравява учениците, проверява за отсъстващи и ги приканва да се подготвят за часа.
Отвръщат на поздрава.
1
Microsoft Office Publisher се използва успешно за рекламната дейност (ефектни брошури, визитни картички, рекламни плакати, листовки, каталози и диплянки) на малки и средни фирми. Има пълен набор от шаблони за печатна и електронна реклама, които се отпечатват или публикуват в интернет направо от програмата.
Изслушват уводните думи.
2
Поставя темата: " Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher" и записва :
1.Избор и корекция на шаблон
При създаването на брошура е най-добре да се използва шаблон. По този начин разполагането на графиките, текста и другите елементи става много по-лесно. Както вече знаем стартирането на шаблон се извършва, като се избере от типове публикации, намиращи се в изгледа Backstage.След избора на тип публикация, можем да кликнем с мишката върху проекта, по който ще работите, за да може той да се зареди в MS Publisher. (фиг.1)
Записват темата, 1. Избор и корекция на шаблон и започват да работят заедно с учителя.
2
Записва 2.Включване на графични изображения
Един от начините да включим графично изображение в шаблона е да го заменим с вече съществуващо такова изображение. Кликваме с десен бутон на самото изображение и избираме от падащото меню командата Change Picture.
След включването на изображението в документа , може да бъде преоразмерено.(фиг.2)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работа с Microsoft Office Publisher 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.