Работа с едномерни масиви


Категория на документа: Информатика
КУРСОВА РАБОТА
ПО
"ИНФОРМАТИКА"

Тема : " Работа с едномерни масиви "

Изготвил : Преподавател:
Лилия Гатева Ташева Гл.ас. Иван Арменски
Фак.№ 31340404
Първи курс - Задочно обучение дата: .10.2013г.
Специалност: "Индустриален Мениджмънт"

Задание: Вариант № 1

Даден е едномерен масив от n на брой реални числа и цялото число К. Да се нулира всеки елемент на масива, който има стойност по- малка от 0, 47. Останалите елементи да се заменят с разликата от стойността на елемента, индекса на елемента и числото К. Да се разпечатат зададения и променения масив.

Разпечатка на програмата:

n=input(['opredeli razmera na masiv A(n)ot 1 do 100 n='])
for i =1:1:n

A(i)=input ('element');

end

K=input ('stoinost na cialoto chislo K=');

for i=1:1:n

if A(i)< 0.47;

AA(i)=0;

else

AA(i)=A(i)-i-K;

end

end

disp('zadaden masivA(n)');

disp(num2str(A));

disp('poluchen masiv AA(n)');

disp(num2str (AA));
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работа с едномерни масиви 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.