Програмиране на С++


Категория на документа: Информатика1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ

1.1. СИНТАКСИС НА ЕЗИКА

Синтаксисът на формалните езици, каквито са езиците за програмиране, включва три елемента: азбука, лексика и граматика.

Азбуката на един език е множеството от допустимите символи. Това множество е крайно и е предварително фиксирано. От азбуката на езика по определени правила (лексически правила) се формират думите на езика, които се наричат лексеми. От лексeмите, съгласно правилата на граматиката, се образуват изреченията на езика. Те завършват със знака точка и запетая.

1.1.1. Азбука на езика

Азбуката на езика С++ включва:
* Букви: главните и малките букви от латиницата, като се прави разлика между главна и малка буква;
* цифри: 0, 1, . . . ,9;
* специални символи:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - + | { } [ ] . , ? : ; " ' < > / = _

1.1.2 Лексика на езика

От азбуката на езика по определени правила се образуват думите на езика, които се наричат лексeми. Лексемите в С++ са няколко вида:

- ключови думи;

- имена (идентификатори);

- числени константи (числа);

- символни константи;

- символни низове (стрингове);

- оператори;

- препинателни знаци (разделители).

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Ключовите думи са резервирани думи в езика. Чрез тях се означават различни оператори, модификатори, декларации и др. Ключовите думи на езика С++ са дефинирани в стандарта ANSI, но конкретните компилатори поддържат и ключови думи, които са извън този стандарт. Множеството на ключовите думи на езика BORLAND C++, на който са разработени примерите книга, е следното:

asm
ds
interrupt
short
auto
else
_ioadds
signed
break
enum
longСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмиране на С++ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.