Програмиране - C и C++


Категория на документа: Информатика
Programmer's Reference

Herbert Shildt

Osborne / McGraw - Hill
1997 , Berkeley CA
ISBN 0-07-882367-6

Превод и обработка - MesserSchmidt
[email protected]
Съдържание:

Увод ............................................................................ 12

ГЛАВА 1 - Типове данни,променливи и константи...... 12

Основни типове...................................................................... 12
Деклариране на променливи..................................................... 14
Инициализиране на променливи................................................ 14
Идентификатори..................................................................... 14
Класове................................................................................. 15
Наследяване........................................................................... 17
Структури.............................................................................. 18
Обединения............................................................................ 18
Изброявания........................................................................... 20
C тагове................................................................................. 21
Спецификатори на класове за съхранение................................. 22

extern............................................................................ 22

auto.............................................................................. 22

register.......................................................................... 22

static............................................................................. 22

mutable......................................................................... 23
Типови определители............................................................... 23

const.............................................................................. 23

volatile........................................................................... 24
Масиви.................................................................................. 24
Дефиниране на нови типове имена използвайки typedef............. 25
Константи............................................................................... 25

Шестнайсетични и осмични константи............................. 26

Низови константи........................................................... 26Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмиране - C и C++ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.