Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика • първа страница


 • втора страница


 • трета страница


 • четвърта страница


 • Електронен вариант


 • Следващите web-страници се изработват по същия начин.

  Проекта "Джон Атанасов" се състои от две такива страници-описание на работата по проекта и електронен вариант. От всяка страница има хипер връзка към началната.
  V. Заключение

  Внедряването и използването на ИТ в днешно време е залог за просперитета на фирмите, а владеенето на новите технологии е предпоставка за успешна лична и професионална реализация на всеки. Поради тази причина изучаването на предмета ИТ в по-ранен стадии на обучение е наложително. Особено важна е ролята на проектите, заложени в учебното съдържание за задължителна подготовка в 7 и 8 клас.

  В настоящата дипломна работа бяха разгледани някои методически аспекти на преподаването на проекти в прогимназията. Реализирани са конкретни проекти, показана е методологията на изработването и реализацията на тези проекти. За самостоятелна работа на учениците са описани текстове на различни проекти. По този начин дипломната работа може да бъде в помощ на учителите по ИТ преподаващи предмета

  Личният принос на автора се състои във събиране на необходимата информация, разработката и методологията на конкретен проект, съставянето на текстове на проекти за самостоятелна работа.

  V. Използвана литература
  1. www.mon.bg/opencms/left_documents/educational_programs
  2. "Информационни технологии за 7 клас" - Кр. Манев, К. Гъров, Ст. Анева и други, изд. "Изкуства", София 2008 г.
  3. "Информационни технологии за 8 клас" - Кр. Манев, К. Гъров, Ст. Анева и други, изд. "Изкуства", София 2009 г.
  4. www.bg.wikipedia.org/wiki/Джон_Атанасов
  5. www.tangra-bg.org
  6. www.nvu.bg

  ??

  ??

  ??

  ??

  2

  Сподели линка с приятел:

  Яндекс.Метрика
  Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.