Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


В HTML се използват два основни формата на файлове, съдържащи изображения:

1. gif формат, който се използва предимно за картинки, илюстрации и надписи, които не са оцветени в богата цветова гама и не съдържат "сложни" оттенъци и светлосенки.

Файловете с разширение gif имат две важни предимства пред другия основен формат:

- могат да съдържат "прозрачен" елемент в себе си - това например може да е фона на буквите от някакъв надпис, който ще прозира и под него ще се вижда фона на страницата. Тогава този файл ще е добре на страници с различно оцветен фон, освен ако на изображението не е зададен ефект "сянка" - тогава фона трябва да е същия, на който е правен ефекта.

- gif файловете могат да бъде анимирани - да съдържат движеща се картинка.

2. jpeg или jpg формат (и двете разширения са валидни и равностойни), който се използва предимно за висококачествени фотографии.

Възможностите на този формат за показване на цветове и оттенъци са по-богати от тези на gif формата, но за сметка на това jpg файла не може да бъде анимиран, нито да съдържа прозрачни елементи.

3. Описание на сайта

Сайтът се състои от 8 страници с еднакъв дизайн. Началната страница е записана с името index.html, което е характерно за всички основни интернет страници. Тя е разделена на два блока. Десният е по-голям и е основен, и съдържа кратко описание на:
* аспектите при разработка на проекти в учебните програми по ИТ за задължителна подготовка в прогимназията;
* етапи при разработване и изпълнение на групов на проект;
* темите на двата проекта.

В левият блок са написани имената на проектите и съдържащите се страници, откъдето с помощта на хипервръзки се преминава към всяка една от тях.

Всички следващи страници които се съдържат в сайта са изработени с шаблона на заглавната. Първо ще разгледаме описанието на проекта "Училищен вестник". Той се състои от 5 страници. Първите четири описват изработването на всяка една от страниците на вестника, а петата е електронния вариант.

При изработването на първа страница започваме с попълване на информацията в десния блок. За заглавието се използва следния код:

Проект Училищен вестник

. След това задаваме
и

и пишем текста с който описваме създаването на страницата на вестника. Когато е необходимо вмъкваме изображение от меню Insert / Image / и от появилия се прозорец от папка Images избираме желаната снимка. Тя се изписва със с кода

В тази страница има използвани неподредени списъци. Кода на един от тях е следния:  • Създал нов текстов документ в MS Word с име Logo.doc;


  • С помощта на инструмента Oval нарисувал окръжност и я запълнил с подходяща текстура за фон;


  • За да направи снимката на Кирил и Методий със заоблени краища той:
След като опишем необходимата информация са създаването на първа страница, преминаваме към попълване на левия блок. В него са написани имената на двата проекта и има връзки към всяка част от проектите. Използвани са кодове за неподредени списъци. Единият от тях е:
Училищен вестник  • Изработка на проекта
  • Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.