Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


Често в HTML-страниците се прави изброяване на някакви елементи и в тези случаи е подходящо да се използват специалните тагове на HTML за списъци, тъй като това придава по-подреден вид на страницата.

Могат да се изработват три основни вида списъци:
- неподредени
- подредени
- дефиниращи
Неподредени списъци

Неподреден е списъка, в който елементите, които се изброяват, не са номерирани чрез арабски цифри, римски цифри или букви. Кода за такъв списък е следния:  • Първи елемент от списъка


  • Втори елемент от списъкаПри задаване на този код браузъра изобразява списъка с автоматичен отстъп от лявото поле. Не е нужно и да се изписва таг за преминаване на следващ ред
, тъй като това също става автоматично. Автоматично се добавя и по един празен ред над и под списъка.

Знака, който се появява пред всеки ред в списъка, е по подразбиране черен запълнен кръг. Ако желаете да използвате други символи трябва да ги зададете като стойности към атрибута type на тага ul.
Възможните стойности са три:
- disc (запълнен кръг като този, който е по подразбиране)
- circle (незапълнен кръг)
- square (запълнен квадрат).
ПРИМЕР за неподреден списък с незапълнени кръгчета:  • Първи елемент от списъка


  • Втори елемент от списъка


ПРИМЕР за неподреден списък със запълнени квадратчета:  • Първи елемент от списъка


  • Втори елемент от списъка
Влагане на неподредени списъци
Неподредените списъци могат да се влагат един в друг. Кода за такова влагане може да бъде например следния:


  • Първи елемент от списъка


  • Втори елемент от списъка


    • Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.